Öresundsgymnasiet nominerade för sitt miljöengagemang

Varje år utser organisationen Håll Sverige rent Årets hållbara gymnasieskola i Sverige och en av tre nominerade i år är Öresundsgymnasiet i Landskrona. Vinnaren presenteras den 11 november.

I våras certifierades Öresundsgymnasiet med Grön Flagg, organisationen Håll Sverige rents lärandeprogram som hjälper skolor att arbeta mer strukturerat och engagerat för hållbar utveckling. Nu har skolan nominerats som en av tre till Årets hållbara gymnasieskola.

Många är de elever som engagerar sig hårt för natur och miljö. Om detta har vi på Landskrona Direkt skrivit många gånger. Och spindeln i nätet är NO-läraren Karin Warlin.
– De allra största utmaningarna inför framtiden är sammanfattade i FNs globala utvecklingsmål. Men det är en sak att bara läsa om dem i en bok och en helt annan sak att faktiskt ta tag i dem aktivt och komma med lösningar på en del av problemen. Grön Flagg är ett redskap där elever faktiskt gör detta, de är med själva och styr arbetet mot en hållbar utveckling, säger Karin Warlin på Landskrona stads hemsida.

Minska matsvinnet, återvinning och klimatsmart konsumtion ingår i elevernas handlingsplan. Tillsammans har de genomfört ett antal insatser för att uppnå målen så som att beställa in sorteringskärl och pantboxar och starta ett matråd som på olika sätt fokuserar på att minska matsvinnet på skolan. Utöver lokala aktiviteter har skolan också haft en hel del internationella kontakter med bland annat Indonesien och USA.
– Jag är stolt över eleverna och deras engagemang. Ofta är det de som tar initiativ till nya möten och på dessa möten bubblar det av kreativitet och idérikedom, säger Karin Warlin.

Motiveringen låter så här:
För deras arbete med beteendeförändring för att minska matsvinnet, öka återvinningen och konsumera mer hållbart. För ett aktivt och engagerat Grön Flagg-råd som har inspirerat och informerat om en hållbar livsstil, såväl lokalt som globalt och i flera olika kanaler.

Till arkivet