Annons

Elverket får fasadbelysning

Sedan Thorns lagerlokal rivits framträder nu Elverket i all sin glans från Österleden. Nu är det spikat att det blir fasadbelysning på den pampiga byggnaden.

Rivningen av stora delar av före detta Thorn Lightings byggnader har inneburit att allt fler upptäckt skönheten i gamla Elverket som ligger på Inddustrigatan, väl synlig från rondellen 33 lågor i centrala Landskrona. Ännu fler lär upptäcka byggnaden då denna kommer att belysas.

– Igår fick vi bygglovet för att ljussätta Elverket och idag kommer vi att träffa Laljus för att gå vidare i arbetet, meddelar Malin Pilo, fastighetsansvarig för Elverket vilka ligger under Landskrona Energi.
– Vi har sedan tidigare diskuterat med dem hur vi vill gå till väga och kommit fram till en lösning där vi kommer sätta pollare i marken som ljussätter valvet samt belysning i båda tornen som är in mot staden. Laljus tror att vi kan ljussätta om cirka fyra veckor, avslutar Malin Pilo.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser