Grannar såg rött när gult blev grått

Gult eller grått? Det är frågan som fick stadsbyggnadsförvaltningen att se rött.
Gult eller grått? Det är frågan som fick grannarna att se rött.

Gult är fult. Grått är flott. Möjligen tänkte radhusägaren i Glumslöv så när han målade om sitt hus.
Det gillade inte grannarna som gjorde en anmälan. 

Det aktuella enhetliga området består idag av två kulörer, ett rött område samt ett gult område. Det nu gråmålade huset ligger i området där övriga hus är gula. Samfällighetsföreningens styrelse ogillade initiativet och gjorde i somras en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen.
Tidigt i höstas skickade sedan radhusägaren in en bygglovsansökan i efterhand om att få tillåtelse till sin ljusgrå kulör.
– Nej, sa en bestämd stadsbyggnadsnämnd i veckan och avslog bygglovsansökan. Gult ska vara gult och så har det varit sedan 1979, resonerade politikerna efter vägledning från tjänstemännen.
”Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte bidrar till en god helhetsverkan utan ger en negativ påverkan på stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen”

Fastighetsägaren uppmanas nu att måla om och återställa den grå fasaden till den ursprungliga gula färgen. Om så inte sker kan ett vite om 2 000 kronor varje månad komma på tal tills åtgärden är utförd. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen.

Till arkivet