Annons

Arbetslösheten ner för 46:e månaden i rad

Arbetslöshet i Landskrona och Skåne län.

För 46:e månaden i rad sjunker arbetslösheten i Landskrona. Det rapporterar nyhetstjänsten  Newsworthy på måndagen. Sedan november 2015 har arbetslösheten gått ner från 15,0 till 11,4 procent.

Annons
 

Sedan november 2015 har arbetslösheten i Landskrona kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen, det rapporterar nyhetstjänsten  Newsworthy som gjort en genomgång av Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Under september månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 11,4 procent. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. I Skåne län däremot står arbetslösheten stilla.

Sett till antalet personer betyder det att 2 372 av 20 807 invånare i åldern 16 till 64 år i Landskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (89 färre än i september i fjol).

I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten uppåt. Störst är ökningen i Eslöv där arbetslösheten stiger med 0,8 procentenheter

Även om arbetslösheten i Landskrona alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (11,4 procent i kommunen, jämfört med 9,3 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,6 procent), medan Malmö har den högsta (13,6 procent). För att Landskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 623 personer behöva sysselsättas.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,3 procent i Landskrona under september månad, motsvarande 1 488 av 6 386 personer. Det är 1,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−55 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet sjunkit i över två år i sträck. Sedan april 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,3 till 23,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Landskrona. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Landskrona om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Minskad ungdomsarbetslöshet

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I september var 10,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 227 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 31 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Landskrona sjunkit över fem år i sträck (ner från 27,1 procent i juni 2014 till 10,5 procent nu).

Medan Landskrona har högre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 1,4 procentenheter lägre i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser