Annons

Polisen intensifierar arbete mot den grova brottsligheten

Polischef Tina Anderberg och stadsdirektör Christian Alexandersson höll på torsdagen en pressträff där man berättade om vilka riktade insatser som gjorts mot den grova organiserade brottsligheten i Landskrona under de senaste veckorna.

UPPDATERAD kl. 15.45

Under de senaste veckorna har lokalpolisområdet, tillsammans med övriga resurser från polisområdet nordvästra Skåne, genomfört en rad riktade insatser mot den grova organiserade brottsligheten i Landskrona.
– Det är en arbete som kommer att pågå under en lång tid  framöver, det berättade polischef Tina Anderberg, vid en presskonferens på polishuset i Landskrona vid lunchtid på torsdagen.
– Vi ska komma till bukt med den problematiken vi har i Landskrona. Det ska helt enkelt bli väldigt jobbigt för kriminella att verka i Landskrona.  Vi har fått nog nu av att sådana här dåd sker på öppen gata, underströk polischefen i sitt inledningsanförande.

Annons
 

Polischefen i Landskrona, Tina Anderberg informerade om resultaten och det arbete som en förstärkt poliskår i Landskrona hittills uträttat, riktat mot de kriminella nätverk som finns i staden. Bland annat har polisen gripit åtta personer varav fyra sitter häktade idag. Hon berättade också inledningsvis om hur polisen gjort omprioriteringar för att kunna rikta ett större fokus mot staden. Som en framgångsfaktor i arbete nämndes polisens samverkan med kommunen och dess arbete tillsammans med fastighetsägare.

Främst är det insatser riktade mot Öster som gjorts under den pågående operationen.
Sammanlagt har det under de senaste veckorna skrivits ett 40-tal anmälningar. 25 personer har omhändertagits för ringa narkotikabrott. 16 husrannsakningar i bostäder och elva fordon har letats igenom.
– Totalt har vi gjort fem vapenbeslag. Två av dessa var skarpa vapen, berättade Tina Anderberg och övergick till narkotikabeslagen, där tolv beslag är gjorda av graden ringa- till normalgraden.
– Ett beslag bestod exempelvis av tio gram kokain och ett annat av 50 gram kokain.

Därtill har två beslag gjorts som betraktas som grova.
– Här vill jag inte gå in på vilken typ av narkotika det rör sig om eller hur stora mängder det är. I ett av ärendena sitter just nu tre personer häktade. Det var ett tillslag som vi gjorde den 24 september. Samtliga är misstänkta för narkotikabrott och grovt vapenbrott.

Utöver nämnda ingripande har tobakskontroller gjorts och en handfull drog- och rattfylleribrott fastnat i polisens garn.

– Stadshussprängningen är en del för sig. Den har inget att göra med dessa grovt kriminella som vi nu gripit och häktat. Inte heller ser vi någon koppling till konflikten på Öster med en skjutning och sprängningarna där. Den koppling som eventuellt finns är att de här individerna rör sig i samma typ av miljöer.
Frågan är då om de räcker med de nu anhållna för att lösa den konflikt som råder på Öster.
– Det är för tidigt att uttala sig om. Det är kriminella nätverk vi har att göra med och beröringspunkter finns på olika sätt, menade Tina Anderberg utan att närmare vilja gå in på hur nätverken såg ut eller hur stora dessa är.
– Skillnaden mellan ett gäng och ett nätverken är att nätverken har ett mer flyktigt sätt att förhålla sig. Det handlar om rena affärsuppgörelser. Ena dagen är man kompisar, nästa dag är man ovänner för då ska en skuld drivas in.

Ärendena som rör stadshussprängningen och det intensiva dygnet i slutet av juli då såväl skottlossning som två sprängningar skedde ligger hos avdelningen Grova brott i Helsingborg.
– Det är full kraft framåt men jag kan inte delge er några detaljer i dessa utredningar.

Frågan är då vad det var som gjorde att flera tunga brottshandlingar inträffade mitt i sommaren. Tina Anderberg menar att det finns flera förklaringar till detta men nämner istället det störande inverkan som polis och kommun har på dessa individer.
–  Det är också ett led i polisens och kommunens arbete mot den kriminella miljön. Där finns ett stort våldskapital och när de då gör upp sinsemellan så sker det på öppen gata. I somras kom rent av tredje man till skada, en person som inte hade med detta att göra, förklarade hon och menade att våldet därmed synliggjordes på ett nytt sätt.
– Det har pågått tidigare men blev synligt när det skedde som det gjorde denna gången.

Polischefen redogjorde också för det tryck som de kriminella individerna utsätts för när polisens intensifierar sitt arbete i området, att det då kan ske uppgörelser mellan grupperingar.

Samarbete mellan olika myndigheter är en metod som också kommer att användas. Kontakter med skatteverket, försäkringskassan och kronofogden har redan i initierats.
– Samarbete sker också med myndighetssamordning inom stadens delar sedan flera år tillbaka, inflikade stadsdirektör Christian Alexandersson även han närvarande vid presskonferensen.
– Det kan vara miljöinspektioner, stadsbyggnadsinspektörer, räddningstjänsten i tätt samarbete med polisen.

Stadsdirektören berättade att det just nu pågår flera olika projekt i staden där det ”arbetas med integration” och trygghetsskapande åtgärder.
– Varje trapphus ska egentligen spegla samhället i stort. Det jobbet bedriver vi ganska kraftfullt. Vi har en uthyrningsgrupp inom stadsutvecklingsbolaget och  vi har en myndighetsgrupp där man tittar så att vi inte klustrar, det vill säga kommer det exempelvis ensamkommande så ska dessa inte bara bo på ett ställe i stan.

Stadens stora ombyggnation nämndes också som en modell att komma tillrätta med problem.
– Vi planerar för olika boendeformer såväl i upplåtelseform som i sin utformning, för att få levande stadsdelar. Mångfalden av medborgare gör då att det inte skapas kluster. Vi vill vara en stad som sticker ut för att vara för ordning och reda och där vi inte får den problematik som varit historiskt stark i Landskrona.

För att nå en långvarig och hållbar effekt valde polischef Tina Anderberg att sammanfatta strategin enligt följande: 
– Tillsammans måste vi angripa den här problematiken.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser