Gymnasister städade staden

Vinnarna i fimpplMarcin, Nabil och Ahmed ses här ta emot priset - biobiljett- av Zainab i GrönFlagg- gruppen
Vinnarna i fimpplockar-tävlingen Marcin, Nabil och Ahmed ses här ta emot priset – biobiljett- av Zainab i GrönFlagg- gruppen samt av Karin Warlin NO-lärare på Öresundsgymnasiet.

Under HELA Landskrona- veckan och i samband med World Cleanup day anordnade Grön Flagg- gruppen på Öresundsgymnasiet en fimpplockar- tävling.

En cigarettfimp tar 1-5 år för naturen att bryta ner. Därför är det extra skönt att mängder av fimpar försvann från stadens gator och torg i samband med den fimpplockar- tävling som arrangerades under en veckas tid i samband med Hela Landskrona – gick av stapeln.

Under lördagen- World Cleanup day- strandstädade medlemmar av miljögruppen Caretakers’ Lill-Olas strand. ( Caretakers of the environments delar kommer till stor del från Öresundsgymnasiet) Gruppen delade med sig av bilder och en  videofilm de tog i samband med skräpplockningen till en indonesisk skola på Sumatra, vilka också deltog i denna världsomspännande manifestationen. 

Vildana, Andreas, Karin och AliReza från Caretakers städade stranden i Lill-Olas.
Till arkivet