Annons

– Åtgärda trafiksituationen på E6

Helt stopp är det allt som oftast på E6. Nu vill riksdagsmännen Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson att situationen åtgärdas och att motorvägen byggs ut.

Niklas Karlsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Landskrona, fortsätter uppmärksamma regeringen på den ansträngda trafiksituationen på E6. Tillsammans med kollegan Per-Arne Håkansson föreslår han en utbyggnad genom Skåne till en trefilig motorväg på fler avsnitt, dessutom vill han se att mer godstrafik styrs till järnvägen.

Annons
 

– Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är sårbar. Den tunga trafiken är betydande. Köbildningar på grund av olyckor eller andra trafikhinder uppstår allt som oftast. Motorvägen är som en pulsåder i en region som växer befolkningsmässigt år efter år. Något måste göras, säger Niklas Karlsson.

Enligt Trafikverkets statistik passerar dagligen cirka 50 000 fordon E6:an i höjd med Löddeköpinge. Mer än vart femte fordon är lastbilar, och det är en andel som ökar. Varje år kommer en miljon lastbilstrailrar till Malmö och Trelleborg från kontinenten. En överväldigande del av dessa går på väg.

 – Utvecklingen går på fel håll. Att styra godstrafik från väg till järnväg skulle kunna bidra till att öka tillgängligheten på redan hårt belastade vägsträckor som E6 mellan Helsingborg och Malmö, menar Niklas Karlsson.
– De ökade behov som finns bör ses i ett sammanhang där även en fortsatt utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken finns med.

Ständiga avstängningarna av E6 på grund av olyckor med följden av långa köer förbi olycksplatsen när vägen väl öppnar igen kostar samhället stora resurser. 
– Att ha en väl fungerande trafiksituation i denna region är av stor nytta i ett nationellt svenskt men också skandinaviskt perspektiv för jobb, tillväxt och en hållbar utveckling, understryker Niklas Karlsson som vill se att man nu kommer från ord till handling.

– Trafikverket har planer på att försöka minska den köbildning som uppstår genom att bygga om vissa kritiska punkter. På fler avsnitt av vägen behövs trefilig motorväg. Det är viktigt att detta arbete kan komma igång skyndsamt, avslutar riksdagsmannen från Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser