Staden medveten om parkeringseländet runt stationerna

Det gäller att vara ut i minst sagt god tid om man vill komma åt en p-plats vid någon av stationerna i kommunen.
Det gäller att vara ut i minst sagt god tid om man vill komma åt en p-plats vid någon av stationerna i kommunen.

Läsare har på sistone hört av sig och beklagat sig över parkeringssituationen runt stadens stationer.
– Redan innan klockan 7 på morgonen kan det vara fullt på p-platserna vid stationen. Vad gör kommunen åt eländet?, undrar en läsare. En annan berättar om att situationen i Häljarp är liknande.
– Var gör jag av bilen om jag inte vill få p-böter?, undrar en annan tågpendlare.

Frågan är hur kommunen ser på problemen med brist på p-platser runt järnvägsstationerna.
– Generellt sätt är vår ambition att skapa fler ytor för pendlarparkering eftersom det är en positiv utveckling att allt fler väljer att åka den längre sträckan kollektivt. Vi uppfattar det som att önskemålen på parkeringar intill stationerna har blivit fler på sista tiden. Det innebär att vi framöver kommer att se över vilka möjligheter vi har. Ibland har vi inte full rådighet över lämpliga ytor vilket försvårar eller förlänger processen att bygga nya. Utöver det behöver vi lyfta behovet av ytterligare investeringsmedel till nybyggnation, svarar Jacob Pinotti, trafik- och tillståndschef vid teknik- och fritidsförvaltningen.

Det är alltså flera faktorer som spelar in när och om fler p-platser kan komma att förverkligas.  Att hitta sig en ledig parkeringsruta vid Häljarps station förpliktigar nästan till att köpa en lott.
– Häljarp station har ett behov av ökat antal platser, vår avdelning för mark och exploatering är i processen med att köpa mark av Trafikverket för att sedan kunna bygga fler parkeringsplatser, när exakt detta kommer ske, vet vi inte, säger Jacob Pinotti som emellertid kommer med ett litet tips för de som letar parkering runt stationen i stan.
– För Landskrona station har byggnation av ny väg söderut gjort att några platser tillfälligt försvunnit. Vi har en extra pendlarparkering vid Järvgatan. Vi är dock medvetna om att dessa ytor ofta är fulla och letar efter nya möjligheter till parkering. Något många inte vet är att man också kan stå utmed Järvgatan, alternativt inne vid Symfonivägen, Melodigatan etcetera, säger han.

I Glumslöv har Landskrona stad precis utökat parkeringsplatsen med fler platser.
– Om detta inte är tillräckligt kommer vi fortsätta utöka den så gott det går. I Glumslöv är det svårt att hitta lämpliga parkeringsytor ytor på den södra sidan järnvägen, förklarar Jacob Pinotti.

För att återgå till läsaren från Häljarp. Hur ska man göra för att inte få bilen lappad?
– För att undvika böter blir det tråkiga svaret att använda sig av befintliga P-platser, alternativt åka kollektivt, gå eller cykla till stationen, avslutar Jacob Pinotti.

 

Till arkivet