Annons

Stefan Olsson: “Ekomat eller fler lärare?”

Stefan Olsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige “Ekologiska livsmedel bra – närproducerat bättre.”

Ekologiska livsmedel är bra men närproducerat är bättre, det anser Sverigedemokraterna i Landskrona som lämnat in en motion till kommunfullmäktige i ämnet.

Annons
 

 Årligen köper Teknik- och fritid in ekologiska varor för ett värde av cirka 7,5 miljon kronor. Det finns fördelar med ekologisk mat, men också problem varav den största är att den är sämre för klimatet. Exempelvis visar en svensk studie, som publicerades i Nature i höstas, att ekologiskt odlade ärtor resulterar i en 50 procent större klimatpåverkan, än konventionellt odlade. För vete är skillnaden hela 70 procent, säger Stefan Olsson (SD) som tillsammans med Daniel Engström (SD) undertecknat motionen,

– Anledningen till att ekologiska grödor står för mer utsläpp är att skördarna blir mycket mindre, främst eftersom konstgödsel inte tillåts i ekologisk odling. För att nå samma mängd måste alltså mer land tas i anspråk för odling, något som i sin tur ofta innebär skövling av skog som binder koldioxid. En annan invändning mot ekomaten är att den är betydligt dyrare än den som produceras konventionellt, utan att för den skull vara mer näringsrik, poängterar Stefan Olsson.

I motionen  “Ekologiska livsmedel bra – närproducerat bättre” yrkar Sverigedemokraterna på:

  • Att upphandling av livsmedel sker i enlighet med svenska krav, vad gäller djurskydd och miljökrav.
  • Att inga ekologiska livsmedel köps in från utlandet, om en likvärdig svensk produkt finns att tillgå, även om den inte är ekologiskt certifierad.
  • Att svenska livsmedel i första hand ska köpas in från närområdet, oavsett om de är ekologiska eller konventionellt framställda.

– Mellan tummen och pekfingret kostar ekologisk mat cirka fem kronor mer per portion. Frågan är vilket som är bäst för eleverna, ekomat eller fler lärare?, avslutar Stefan Olsson. 

En kommentar till "Stefan Olsson: “Ekomat eller fler lärare?”"

  1. Pingback: Motion ”Ekologiska livsmedel bra – närproducerat bättre” - SD Landskrona

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser