Äldreboende kan bli LSS-boende för barn

På Rönngården i Asmundtorp planeras det för ett boende för barn med funktionshinder.
På Rönngården i Asmundtorp planeras det för ett boende för barn med funktionshinder. Bild: Google Maps.

Det finns ett behov av bostäder med särskild service för barn och unga med funktionshinder i Landskrona. Omsorgsnämnden i staden har därför gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att placera ett boende i Asmundtorp.

Tanken är att boendet ska ligga i Rönngårdens äldreboendes ena flygel. I ett pressutskick meddelar omsorgsnämnden att barnens omvårdnadsbehov varierar och därför bör ombyggnationen av den aktuella fastigheten genomföras så att maximalt fem barn vistas i boendet samt att ett barn kan få bo i en separat del till boendet där behov av avskalad och avskild miljö finns.

Till arkivet