Annons

Haldex kunder välkomnar besked från storägaren ZF

Nyheten om att storägaren ZF nu är beredd att sälja sin andel om 20 procent av aktierna i Haldex hade knappt hunnit kablas ut innan lyckönskningarna från bolagets kunder började strömma in. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
– Det här är ett besked som både vi och kunderna väntat på alltsedan ZF i våras lade ett bud på vår konkurrent Wabco, säger Jörgen Durban styrelseordförande.
– Det är klart att många av våra kunder oroat sig för konkurrenssituationen på bromsmarknaden när en och samma aktör har ägarintressen i två konkurrerande verksamheter.

Annons
 

Allt sedan budstriden om Haldex 2016-2017 har bolaget haft en utmanande ägarsituation där de två största ägarna, ZF med 20% och Knorr-Bremse med 10-15% har egna intressen i fordonsleverantörsbranschen. I och med ZF:s bud på Wabco som är en av Haldex främsta konkurrenter, blev ägarsituationen ytterligare tillspetsad.

Att ZF nu överväger en försäljning beror enligt tidigare uppgifter på att bolaget gör bedömningen att konkurrensmyndigheterna i både EU och USA kan komma att kräva en sådan eftergift för att senare under året godkänna Wabcoförvärvet.

– Oavsett anledning är nyheten bra för att det skapar viss klarhet framåt vilket våra kunder efterfrågat. Jag har därför idag kontaktat ZF med beskedet att vi gärna hjälper bolaget att finna en ägare som kan bidra till att utveckla Haldex, säger Jörgen Durban.

Styrelsen vill i nuläget inte namnge en sådan möjlig köpare utan nöjer sig med att konstatera att en ägare med koppling till industrin eller branschen är att föredra framför en institutionell investerare.

– Vi välkomnar självklart även institutionella investerare men ska man problematisera en smula så riskerar en uppdelning av ZF:s innehav på flera händer att leda till att Knorr-Bremse blir vår störste ägare. Det vore olyckligt eftersom våra kunder ju även ser det bolaget som en av Haldex huvudkonkurrenter, fortsätter Jörgen Durban.

– Man kan möjligen invända mot att det inte är Haldex eller styrelsens sak att ha synpunkter på ägarna, men sammantaget är känslan lite ”one down, one to go” idag. Men beskedet är definitivt ett steg i rätt riktning, avslutar Jörgen Durban.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser