Seniorträningen slår rekord

Seniorträningen på Puls Arena är populär.

Cityidrott aktiverar inte enbart stadens unga. Man har även en god relation med stadens äldre befolkning. Tidigare har man bland annat hållit mobiltelefonkurser och från och med höstterminen har Cityidrott fått ansvaret för seniorträningen i Landskrona (55+).

– Nu är seniorträningen igång igen och för andra måndagen i rad har vi haft runt 70 deltagare vilket är rekord hittills, säger Albatrim Vejseli, ansvarig ledare hos Cityidrott.

Det är ett digert program man satt samman med aktiviteter flera gånger i veckan under sammanlagt 15 veckor. Det bjuds in till allt från cirekelträning, badminton,  yoga, till bangolf och bowling.

– Samarbetet har så här långt visat sig väldigt uppskattat bland stadens seniorer, säger instruktör Albatrim Vejseli med ett brett leende. Träningen utför han tillsammans med aktivitetsledare Caroline Johansson från Samhällsskydd och Trygghetsförvaltning.
– Tillsammans med oss har stadens seniorer möjlighet att träna och vara med på olika aktiviteter på måndagar, onsdagar och fredagar. De allra flesta aktivitetstillfällena är drop-in vilket innebär att man inte behöver anmäla sig i förväg utan bara dyka upp om känslan infaller. Ett par undantag finns som gymträning och bowling där föranmälan krävs, understryker Albatrim Vejseli.

– Motion är effektivt för att förebygga ohälsa och målet är att Landskrona stads seniorer ska vara friskast i landet, inflikar Caroline Johansson.

Så vill du vara med och påverka stadens hälsa genom att själv gå på seniorträningen så är det en bra början att titta på schemat som finns på stadens hemsida.

Fakta om Seniorträning:
För varje år har deltagarantalet växt och under 2018 har den genomsnittliga besöksfrekvensen legat på cirka 30-40 deltagare per pass. Sammanlagt är det cirka tretusen som deltagit under 2018 (ej unika besökare). De terminsvisa utvärderingarna visar att deltagarna överlag är mycket nöjda. Med den demografiska utvecklingen med fler seniorer och att allt fler blir äldre, finns det många vinster med att förebygga ohälsa och skador av olika slag och skjuta upp funktionsnedsättningar. Motion är effektivt för att förebygga bland annat fall hos äldre och när det gäller att träna i grupp som Seniorträningen innebär, finns det många hälsofrämjande vinster som det sociala sammanhanget ger.

 

Till arkivet