Andelsägd solcellsanläggning på Gipsön

Vindkraftverken kan få sällskap av en solcellspark på Gipsön.
Landskrona stad, E.ON, och Landskrona Energi vill tillsammans undersöka hur man kan skapa fler hållbara energilösningar i kommunen, enligt ett nytt samverkansavtal som kommunstyrelsen ska ta beslut om den 5 september. Parterna vill utreda om det går att bygga en andelsägd solcellspark på Gipsön utanför Landskrona.

Andelsägda solcellsanläggningar finns på ett antal platser runt om i Sverige. Genom att bli delägare i anläggningen kan invånarna bidra till en snabbare omställning till förnybar och klimatsmart energi, utan att behöva installera egna solpaneler. Landskrona stad, E.ON och Landskrona Energi vill nu utreda om man kan komplettera den nuvarande elproduktionen med vindkraft på Gipsön med en solcellsproduktion.

– I januari i år blev alla stadsbussar i Landskrona eldrivna. Detta är ytterligare ett sätt för oss att ställa om från fossilt till förnybart. Vi vill dra vårt strå till stacken för att minska den negativa påverkan på klimatet, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad.

Enligt samverkansavtalet mellan Landskrona stad, Landskrona Energi och E.ON vill man också utreda följande:

  • Hur ön Ven kan bli ett självförsörjande energiområde baserat på förnybar produktion.
  • Hur man genom partnerskap mellan Landskrona Energi, E.ON och nuvarande ägare av solcellsanläggningen Prismaparken i Axeltofta kan möjliggöra en expansion av produktionen.
  • Struktur för samarbete mellan E.ON och Landskrona Energi för att utreda de kapacitetsutmaningar som finns för Landskrona stad och Region Skåne inom kommunens gränser.

– Vi är väldigt glada över samarbetet. Landskrona Energi och kommunen har lokalkännedomen, vi har kompetens gällande storskaliga energilösningar, så tillsammans kan vi ta ytterligare steg för hållbarhet, omställning och gemensamma utmaningar med eltillgången i Skåneregionen, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.

– För oss är det viktigt att bidra till en smartare stad att leva och verka i, tillsammans vill vi uppnå en hållbar elproduktion och tryggad elförsörjning, säger Johan Holmstedt, vd, Landskrona Energi.

Kommunstyrelsen i Landskrona ska ta beslut om samverkansavtalet mellan E.ON, Landskrona Energi och Landskrona stad på sitt nästa sammanträde den 5 september.

Till arkivet