Annons

Ett minne blått

Snart är Thorns gamla lagerhall utmed Österleden bara ett minne blott.

Just nu rivs Thorns gamla blå lagerhall utmed Österleden. Tanken är att ge plats för en centrumnära parkeringsplats. Ett behov som lär finnas inte minst den dagen det eventuellt sätts igång och börjar byggas på kvarteret Jäntan, det vill säga på den gamla flickskoletomten.

Annons
 

Landskrona Direkt kontaktade stadsbyggnadschef Johan Nilsson för att höra lite om planerna för den ny parkeringsplatsen.
– Ambitionen är att den ska tas i drift när spåröverfart öppnas. Dock behöver anläggandet av parkeringsplatser anpassas till de tidplaner som finns kopplade till rivnings- och saneringsarbetet. Trafikverket har meddelat att prognosen för spåröverfarten är att det ska bli klart i mitten av maj nästa år, säger Johan Nilsson.

Alldeles intill lagerhallen som nu rivs huserade en gång Landskrona gasverk och marken i området sägs vara stadens mest förorenade.
– Det är viktigt att saneringen genomförs. Hela bangårdsområdet inklusive gamla Järnkonst/Thorn och Skeppsbrokajen ligger som utvecklingsområde för blandad stadsbebyggelse enligt vår fördjupade översiktsplan för Landskrona stad som är antagen av kommunfullmäktige 2014, påminner Johan Nilsson.

– Detta är en viktig del av centrala stadens expansionsområden för att på sikt kunna tillföra nya användningsområden och bidra till att stärka vårt centrum. Några mer detaljerade visionsbilder eller konkreta planer finns inte framtaget i dagsläget, utan nu är det den fördjupade översiktsplanen som styr stadsplaneringen.

I somras förvärvade Landskrona stad hela det gamla bangårdsområdet, ett cirka 57 400 kvadratmeter stort område, för 4 miljoner kronor av Jernhusen Fastigheter AB. Tillträdesdag är ännu inte klar.
– Vi kommer inte att tillträda förrän Jernhusen har genomfört en sanering av ett par hot spots, det vill säga område med föroreningar, säger Marie-Louise Svensson, mark-och exploateringschef i Landskrona stad.

60 miljoner kronor för att sanera marken
Redan 2015 köpte Landskrona stad Thorn Lightings lokaler vid Industrigatan för 30 miljoner kronor. Fastigheten döptes om till Ljuspunkten. Kunskapen om den förorenade marken fanns då och har funnits länge. Detta utgjorde dock inga hinder vid köpet.
– Det är staten och Länsstyrelsen som kommer att finansiera saneringen av den aktuella platsen. Och vi kommer inte att köpa just den biten av marken innan finansieringen är löst, sa Torkild Strandberg (L) då.
–  Det kommer att sökas medel från Naturvårdsverket. Vi har hittills blivit beviljade 5,65 miljoner kronor för förberedande arbeten, berättar Marie-Louise Svensson som i detta tidiga skede bedömer saneringskostnaderna runt Ljuspunkten till 60 miljoner kronor.

I samband med köpet av fastigheten gjordes en del mindre om än uppmärksammade fastighetsköp av Landskrona stad runt spårområdet.
– Nu äger staden stora delar av markområdena så några mer förvärv är inte aktuella i dagsläget, avslutar Marie-Louise Svensson.

Den stora lagerhallen rivs för att ge plats åt en centrumnära parkeringsplats.

Landskrona stad förvärvade i somras hela bangårdsområdet av Jernhusen för 4 miljoner kronor.

Marken inom det rödmarkerade området ägs nu av Landskrona stad. Efter sanering ses området som viktigt del i den fortsatta utvecklingen av Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser