Annons

Kommande året: 1000 nya jobb behöver tillsättas

Pernilla Anderberg är vd för Tillväxt Landskrona, vilkas prognoser säger att 1000 nya rekryteringar behövs göras i Landskrona det kommande året.
Arkivbild: Ulf Bjarke, Foto261.se

Landskronas företag behöver rekrytera och det rejält. Där har ni dagens positiva nyhet från Tillväxt Landskrona.

Annons
 

I nära samarbete med stadens arbetsgivare ser det kommunala bolaget Tillväxt Landskrona AB över hur rekryteringsbehovet ser ut idag och några år fram i tiden i staden. När prognosen över kompetensförsörjningsbehovet nu uppdaterats uppskattar de privata arbetsgivarna att nästan 1000 rekryteringar kommer att behöva göras  under de kommande 12 månaderna.

Det kommunalt ägda bolaget Tillväxt Landskrona AB, med en styrelse som består av ledare från näringslivet samt politiker, har intervjuat lokala arbetsgivare för att kartlägga hur rekryteringsbehovet ser ut på 1, 2-3 och 5 års sikt. Och resultatet är entydigt positivt; företagen mår väl och avser genomföra rekryteringar både för att ersätta medarbetare som slutar samt för planerad expansion.

Ett stort problem finns emellertid, 3 av 4 arbetsgivare upplever det svårt att hitta rätt kompetens.

Totalt sett uppgår det uppskattade rekryteringsbehovet till 995 medarbetare på 12 månaders sikt, 1225 på 2-3 års sikt och 1185 på 5 års sikt. Till detta tillkommer ett stort rekryteringsbehov hos de företag som nu etablerar sig i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser