Annons

Fettmög utanför stadshuset

Sockerbrukshamnen är fylld till bredden av fettmög. Foto: Läsarbild.

Trådformiga brunalger, vanligen också kallade för fettmög fyller just nu Sockerbrukshamnen och stora delar av Lustbåtshamnen.

Annons
 

– Numera är det typiskt att dessa massförökar sig på våren för att senare dö ut när det blir för varmt i vattnet. Orsaken ligger i höga halter av näringsämnen i våra kustvatten som gynnar dessa trådformiga alger. Jag talade med gamla fiskare från 80-talet som inte kunde minnas att det fanns så pass många alger förr, berättar Rainer Weich, miljöstrateg på miljöförvaltningen ger lugnande besked.
– Algerna är inte giftiga och utgör inga hälsorisker. Att de samlas i hamnbassängen beror på vind och strömmar. Om man ska ha fritidsbåtar i den inre hamnen kan det bli problem att komma in och ut, avslutar han.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser