Annons

Nya pengar till insatser för asylsökande

Albins Folkhögskola på Eriksgatan är en av fem organisationer i Landskrona som erhåller medel från Länsstyrelsen för tidiga insatser för asylsökande.

Nu är fördelningen av vårens medel för tidiga insatser för asylsökande färdig. Länsstyrelsen Skåne fördelar omkring åtta miljoner kronor till 17 skånska organisationer, däribland folkhögskolor, studieförbund och ideella föreningar. Fem av dessa organisationer tänker har helt eller delvis verksamhet i Landskrona.

Annons
 

Sedan 2017 har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Bland annat handlar det om att fördela medel till föreningar som arbetar med tidiga insatser, verka för en geografisk spridning för att nå så många som möjligt och att följa upp de insatser som görs.

– Syftet med de här insatserna är att erbjuda vuxna asylsökande en meningsfull tillvaro under asyltiden som också kan leda till en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Framför allt handlar det om insatser som att lära sig svenska, få kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsofrämjande insatser, säger Mats Brandström, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har i vårens ansökningsomgång fördelat cirka 8 miljoner till 17 olika verksamheter. En ny ansökningsomgång kommer under hösten 2019.
I Landskrona kommer undervisning i svenska ske av Albins folkhögskola och Livsglädje Landskrona. Hälsofrämjande insatser kommer Hej Främling, Oikos och Sportfiskarna att genomföra.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser