Minskad ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten minskar i Landskrona.

På två år har ungdomsarbetslösheten i Landskrona minskat från 17 till 8 procent och är nu lägre än genomsnittet för Skåne, det meddelar Landskrona stad i ett pressmeddelande på måndagen.

Arbetsmarknadsprojektet Ung 2018/2019 har haft som mål att minska ungdomsarbetslösheten i Landskrona och har varit framgångsrikt. Tre av fyra deltagare i projektet har gått från arbetslöshet till arbete, studier eller praktik. Det har också lett till att ungdomsarbetslösheten i Landskrona har minskat från 17 procent i maj 2017 till 8 procent i maj 2019. Motsvarande siffror för hela Skåne är 13,2 procent procent i maj 2017 samt  10.1 procent i maj 2019.

Projektet Ung 2018/2019 har fokuserat på individuell coachning där deltagarna har fått råd och stöd kring karriär- och studieval.
– Det är glädjande att se att fler unga i Landskrona går till jobb eller utbildning. Det betyder mycket för deras framtidstro. Det är också avgörande för stadens tillväxt att unga får en bra start i arbetslivet, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Även den totala arbetslösheten i Landskrona minskar, och låg i maj i år på 11 procent, vilket är den lägsta siffran sedan 2009.
Att arbetslösheten minskar så mycket i Landskrona beror på en rad positiva faktorer. En faktor är att det råder högkonjunktur, men andra faktorer är att näringslivet i Landskrona är starkt och att staden har satt in effektiva arbetsmarknadsinsatser, säger Jan Persson, utredningschef i Landskrona stad.

Till arkivet