Annons

Räknade fel på miljontals kronor

En tjänsteman på kommunens utbildningsförvaltning gjorde i höstas ett beräkningsfel i förarbetet till budgeten för 2019. Detta uppdagades när rapporten för det första kvartalet skulle gås genom i april i år. Totalt är beräkningsfelet på 20-25 miljoner kronor. Utredningar pågår just nu och resultatet av dessa samt analys och handlingsplan kommer att presenteras under hösten.

Annons
 

Beträffande den tjänsteman som gjort felberäkningen står följande att läsa i de handlingar som låg till grund för utbildningsnämndens möte på onsdagen.
”En ansvarig tjänsteman har under hösten 2018 i samband med förarbetet inför budget 2019 gjort ett beräkningsfel avseende volymer och kriterier som får stora konsekvenser i utbildningsförvaltningens ekonomi. Den berörda tjänstemannen tar fullt ansvar. ”

Det var under hösten 2018 som misstaget uppstod.
– Det var ett pressat läge ur personalsynpunkt som gjorde att det blev fel. Det gäller ett beräkningsfel i fråga om skolpengen, säger Carina Leffler, chef för utbildningsförvaltningen.
– Nu pågår tre utredningar. En intern, en av kommunens revision samt en extern utredning. Klart är att det enskilda beräkningsfelet rör sig om 20-25 miljoner kronor men den slutliga effekten blir förmodligen inte så omfattande. Det är därför inte klart vad det får för konsekvenser, understryker Carin Leffler.
– Det finns alltså ingen anledning till oro i dagsläget.

Stadens utbildningsförvaltning omsätter cirka en miljard kronor.
– Det är ett allvarligt läge. Personligen anser jag att vi måste fokusera på långsiktiga och hållbara lösningar. Inte minst inom gymnasieskolan som idag har ett underskott på 7,7 miljoner kronor, säger Carina Leffler.
– Det råder också politisk enighet om hanteringen av beräkningsfelet samt att vi måste ha en väl fungerande skola.

Carina Leffler är chef för utbildningsförvaltningen i landskrona stad och hon anser att ett allvarligt beräkningsfel har begåtts.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser