Annons

Skräpigt Järavallen ska bli renare

Foto: Olle Ihamäki

Nerskräpningen i skånska friluftsområden är stora. Inte minst på Järavallen. Därför satsar nu Stiftelsen Skånska Landskap på skräpholkar i Järavallens strövområde tillsammans med Skåneleden och Håll Sverige Rent. Allt för att skapa medvetande, mäta och minska skräpet.

Annons
 

I Järavallen kostar enbart sophanteringen mer än 100 000 kr varje år. Sedan tillkommer kostnader för dumpning. Resurser som kunde gått till att skapa nya vandringsleder eller utveckla friluftslivet.
– Vi vill uppmuntra besökare att hjälpa till med att plocka skräp. Mycket av skräpet hamnar aldrig i soptunnor utan i naturen omkring. Varken djur eller natur mår naturligtvis bra av nedskräpning, och det är inte heller kul att mötas av sopor när man vill ut och vandra, säger Johanna Pedersen, strateg för friluftsliv på Stiftelsen Skånska Landskap.

Nu har en skräputställning satts upp i Järavallen för att få besökare att tänka till. Därtill har skräpholkar satts upp på flera platser för att sporra människor att själva plocka upp skräp. Liknande initiativ i andra länder har lett till 60 procent mindre skräp på platser där holkar placerats. I projekt på andra håll i landet visar resultaten att nio av tio personer anser att skräpholkarna är ett bra initiativ för att minska nedskräpning. Sex av tio som använt soppåsarna använde dem till eget skräp och 40 procent plockade även upp andras skräp. Tanken med detta pilotprojekt är att sprida det vidare till andra strövområden där nedskräpningen också är en utmaning.

Stiftelsen Skånska Landskap får också hantera allt mer dumpat avfall som skrotade bilar, bildäck, trädgårdsavfall och gamla möbler i strövområdena. Klotter är ännu ett dilemma. Nyligen var det någon som släppt ut gödsel i Järavallen.
– Stiftelsen fick sanera vid en av rastplatserna där någon dumpat en massa gödsel. Det kostade 20 000 kr, säger Johanna Pedersen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser