Annons

Småföretagen viktiga för kommunen

Allt fler småföretag startar upp i Landskrona.

Småföretagen bidrar med 438 miljoner kronor till Landskrona kommun. Det uppges i Företagarnas rapport Välfärdsskaparna vilka synliggör småföretagens betydelse för välfärden.

Annons
 

I samma rapport står det att läsa att det har skapats 1 637 jobb i småföretagen i Landskrona sedan 1990. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till den gemensamma välfärden. Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 27 procent av kommunens skatteintäkter vilket alltså motsvarar 438 miljoner kronor.

Landskrona hamnar på plats 225 av 290 i årets mätning, sju placeringar bättre än mätningen 2017. Ina Zachhau är ordförande för Företagarna Landskrona och hon hänvisar till regionchef Magnus N:son Engelbäck för kommentarer.
– Landskrona ligger på 27 procent och det är inte alls dåligt, men något under rikssnittet på 29 procent, säger han.

Regionchefen nämner två punkter som är viktiga för Landskrona att fokusera på. Det första är samverkan mellan skola och näringsliv.
– Det största tillväxthindret för Sveriges småföretagare är att hitta personal med rätt kompetens. Här spelar kommunerna en viktig roll eftersom de har huvudansvaret för skolan. För att elever i skolan ska ha kännedom om vilka arbetslivsmöjligheter som finns i det lokala näringslivet är det viktigt att elever redan i tidig ålder får besöka företag och att kommunen involverar mindre lokala företag angående praoplatser till elever.

Det andra fokusområdet gäller sund konkurrens.
– Många små företag upplever problem med osund konkurrens från det offentliga. Alla kommuner bör se över sin verksamhet och säkerställa att konkurrensen är rättvis och sker på lika villkor. Den kommunala upphandlingen ska anpassas för de mindre företagen, som idag ofta avstår att lämna anbud på grund av krångel och för stora kontrakt.

Ina Zachhau tycker dock att samarbetet med kommunen fungerar bra.
– Det är viktigt att skolorna satsar på UF-företag och att vi från Företagarna kan ha ett nära samarbete i den processen. Vi vill även att det skall vara enkelt och möjligt även för små företag att lämna anbud och att konkurrensen är sund och på lika villkor är också viktiga parametrar för ett välmående näringsliv, säger hon och avslutar med att berömma kommunen.
– Vi har en god kommunikation med Landskrona Stad och det är lätt att komma i kontakt med rätt person för företagsfrågor, vilket är mycket positivt.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser