Annons

Borstahusens Museiförening vill nå fler

Borstahusens Museiförening förvaltar Pumphuset. Nu har föreningen haft årsmöte och efterlyser samtidigt fler medlemmar.

Borstahusens Museiförening höll sitt årsmöte på Pumphuset den 11 april. Ett 20-tal medlemmar var närvarande. Föreningens uppgift är att äga och förvalta fastigheten Pumphuset samt driva Borstahusens Museum där man förvaltar och underhåller historiska föremål företrädesvis från Borstahusen. Föreningen ordnar också ett tiotal föredrag och andra program varje år. De har varit populära och välbesökta.

Annons
 

Årsmötet beslöt att minska på antalet ledamöter i styrelsen.
Gunlög Stenfelt valdes om till ordförande och förnyat förtroende fick också Folke Pehrsson, Birger Olsson, Camilla Christerson och Lennarth Cronsell. Lennart som
representant för Borstahusens Konstförening. Peter Holmberg omvaldes som suppleant.

Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet utsågs Camilla Christerson till vice ordförande,  Folke Pehrsson till kassör och Birger Olsson till sekreterare.
Det blev oförändrad medlemsavgift 150 kronor. Föreningen, som de senaste åren haft kring 145 medlemmar vill gärna rekrytera och engagera fler boende i Borstahusen. Särskilt som det nu varit stor inflyttning i norra Borstahusen. Som medlem har man gratis inträde till utställningarna i Konsthallen och museet på Pumphuset. Man har också lägre entréavgift vid föredrag och andra program som Museiföreningen ordnar.

Gunlög Stenfelt informerade om den nye restauratören, Niclas Robertsson, på Pumphusets restaurang. Man kommer nu också att ha ett surdegsbageri. Öppning sker under maj månad.
Slutligen avtackades avgående styrelseledamöter. Ett särskilt tack fick också Claes Persson, tidigare ordförande i Museiföreningen, för att han på olika sätt hjälpt föreningen under förra året.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser