Yrkesutbildningar får fina omdömen efter granskning

Yrkeshögskolan i Landskrona ligger centralt belägget på Järnvägsgatan 8.
Yrkeshögskolan i Landskrona ligger centralt belägget på
Järnvägsgatan 8.

Två av yrkeshögskoleutbildningarna i Landskrona har kvalitetsgranskats av Myndigheten för yrkeshögskolan. Resultatet efter granskningen är att utbildningarna har hög och mycket hög kvalitet.

Myndigheten för yrkeshögskolans granskning visar att utbildningen till hälso- och vårdadministratör har hög kvalitet samt att utbildningen till stödpedagog har mycket hög kvalitet.

I den samlade bedömningen skriver myndigheten att utbildningarna har en stark arbetslivsanknytning och att resultatet för utbildningarna, i form av antal studerande som arbetar i yrkesrollen, är mycket bra. Utbildningen till stödpedagog som till största delen sker på distans beskrivs som modern och ligger i framkant när det gäller att utveckla stödpedagogens roll.
– Ett förbättringsområde för bägge utbildningarna är könssammansättningen bland de studerande. Utbildningarna behöver analysera, diskutera och komma fram till åtgärder för att bryta de könsstereotypa valen. Nästan alla de studerande är kvinnor, förklarar Thora Skuladottir, rektor vid vuxenutbildningen i Landskrona.

Myndigheten för yrkeshögskolan skriver att kvalitetsgranskningens främsta syfte är att bidra till utveckling och hög kvalitet genom att identifiera områden där utbildningsanordnaren kan förbättra utbildningen. Granskningen syftar till att lyfta fram goda exempel som bidrar till utbildningens kvalitet.

Mer om utbildningarna: www.landskrona.se/yrkeshogskola

Till arkivet