Annons

Landskrona kan få ta emot IS-återvändare

På stadshuset diskuteras det eventuella IS återvändare bland såväl tjänstemän som politiker.

På tisdagen gick SVT ut och rapporterade om att 41 kommuner bedöms kunna få ta emot IS-återvändare.  En av dessa är Landskrona. Det rapporterar Center mot våldsbejakande extremism, CVE som i sin tur hänvisar till uppgifter man fått från SÄPO.

Annons
 

Nu är företrädare för Landskrona stad inbjudna till informationsträff hos CVE.

Stadsdirektör Christian Alexandersson redogör för hur staden arbetar med denna typ av frågor.
– Landskrona stad har sedan flera år tillbaka en upparbetad organisation för arbete med extremism. I gruppen ingår tjänstemän från individ- och familjeförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsskydd- och trygghetsförvaltningen samt polis. Denna arbetsgrupp kommer att delta i mötet, berättar han.

Frågan är då hur omfattande problematiken är och hur många IS-återvändare som tjänstemännen räknar  med har en bakgrund i Landskrona.
– Utifrån den information Landskrona stad idag har fått, finns endast ett ärende med koppling till Landskrona stad. I nuläget har vi inga indikationer på att personerna i det ärendet är på väg hit.

– Att ha anknytning till en kommun innebär inte att man de facto återvänder till denna kommun då många IS-resenärer saknar giltiga resehandlingar och därför, utifrån nuvarande regelverk, inte alls har möjlighet att återvända till Sverige, säger Christian Alexandersson.

Många av de som anslöt sig till terroristorganisationen är idag fängslade i Syrien. Kurderna vill nu gärna se att kvinnor och barn sänds tillbaka till sina respektive länder. Vad sker om någon skulle återvända till Landskrona, så som SÄPO förutspår?
– Vuxna kommuninvånare har ett eget ansvar att själv lösa sin boendesituation. Det gäller även för dem som vistats i krigszon och återvänder. Om man inte löser det på egen hand kan man i likhet med övriga invånare ansöka om bistånd från socialtjänsten och få sin ansökan prövad på sedvanligt sätt.

Och barnen?
– För barn som återvänder kommer socialtjänsten att få orosanmälningar från säkerhetspolisen och utifrån barnets specifika förutsättningar agera utifrån socialtjänstlagen eller LVU (Lagen om Vård av Unga). Om en familj återvänder till Landskrona så hanteras det i enlighet med gällande lagstiftning. Detta är en fråga som dessutom måste hanteras och samordnas på nationell nivå. Frågan berör hela Sverige och därmed bör staten också ta ett stort övergripande ansvar i frågan, avslutar Christian Alexandersson.

Från politisk håll lämnade Stefan Olsson (SD) igår in en interpellation till individ- och familjenämndens ordförande, Torbjörn Brorsson (M) med frågor om IS-återvändare och en jämförelse med hur man i Stockholm arbetar med dessa frågor.

Frågor som Stefan Olsson vill ha svar på är om individ- och familjeförvaltningen implementerat arbetssätt som finns i Stockholm? Om inte, är man beredd att titta på hur Stockholms stad arbetar med delgivning av information till polis och åklagare? Vidare undrar Stefan Olsson om IoF fortlöpande och inför varje nämndsmöte sammanställer en rapport kring situationen med IS-återvändare. Avslutningsvis vill han veta hur Torbjörn Brorsson ser på ”det faktum att Landskrona stad har återvändande terrorister som rör sig fritt i Landskrona?”

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser