Dags att spola ledningarna

NSVA kommer att spola vattenledningarna under vecka 16.
NSVA kommer att spola vattenledningarna under vecka 16.

Vi noterar att det veckan innan påsk är dags att spola rent i stadens vattenledningar.

Under perioden måndag den 15 april – fredag den 19 april sker spolning av vattenledningarna i Landskrona. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna och missfärgat vatten.

Spolningarna, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras klockan 07:30 – 15:30.
– Om vattnet är missfärgat rekommenderar vi att du spolar kallvatten med högsta tryck tills missfärgningen försvinner innan du använder vattnet till dryck och tvätt, säger Rasmus Sjölin, arbetsledare på avdelning Rörnät på NSVA.

Berörda fastigheter inom Landskronas tätort finns i denna första etapp inom Carl XI:s väg i norr, Norra Infartsgatan i öster och Artillerigatan i söder. 
Under måndag den 15 april och tisdag den 16 april genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Häljarp och onsdagen den 17 april sker spolningen i Annelöv och Kvärlöv med omnejd.

Till arkivet