Annons

Debatt: Stoppa kompetensflykten

Länge har Akademikerförbundet SSR i Landskrona larmat om kompetensflykten bland kommunalt anställda akademiker, bland annat från stadshuset. Nu vill de bli tagna på allvar.

Akademikerförbundet SSR har länge larmat om kompetensflykten bland kommunalt anställda akademiker. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar på fortsatt alltför höga nivåer.

Kompetensflykten bland socialsekreterare har diskuterats i flera år.

I Landskrona kommun slutade 27 procent av socialsekreterarna mellan november 2016 och 2017. Men också bland andra personalgrupper, som biståndsbedömare, utredare, kuratorer och HR-specialister är personalomsättningen hög. I Skånelän har var det 32 procent av de anställda akademikerna som slutade mellan november 2016 och 2017. Motsvarande siffra bland akademiker inom den statliga sektorn ligger på en mer rimlig nivå, 12 procent.

Det visar att kommunerna ännu inte tagit frågan på tillräckligt stort allvar. Det är märkligt med tanke på att kompetensflykten kostar pengar och dränerar kommunala verksamheter på resurser. Ytterst drabbas svaga grupper som är i störst behov av kommunens stöd och omsorger.

Alla kommuner – även Landskrona kommun – behöver en långsiktig strategi för att rekrytera och behålla välutbildad arbetskraft. Här krävs ingen ”raketforskning”. Utbildning och erfarenhet måste löna sig. Det krävs större lönespridning och möjligheter till lönekarriär och framförallt en rimlig arbetsbelastning.

Vi vill gärna bidra i arbetet med att ta fram en långsiktig plan för att trygga kompetensförsörjningen i Landskrona kommun. Det kommer alla att bli vinnare på.

Christine Lenander
Ordförande 

Therese Åkesson
Vice ordförande

Camilla Tarrier
Styrelseledamot

Sandra Schoenhoff
Styrelseledamot

Lokalföreningen Landskrona Akademikerförbundet SSR

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser