Eriksgatan får ny beläggning

Just nu pågår beläggningsarbete på Eriksgatan och detta arbete kommer att få konsekvenser för all trafik under veckan.
Just nu pågår beläggningsarbete på Eriksgatan och detta arbete kommer att få konsekvenser för all trafik under veckan.

Mellan den 8 och 12 april kommer framkomligheten på Eriksgatan att vara starkt begränsad. Anledningen är att den hårt trafikerade gatan ska få ny beläggning. Detta innebär att endast bussar och taxi får lov att trafikera Eriksgatan under perioden.

Att gatan får en ny beläggning just nu beror på att strömförsörjning till trådbussarna stängs av under vecka 15 på grund av ombyggnadsarbetet vid stationen.
Mellan den 8 och 10 april kommer Eriksgatan att vara avstängd mellan Kavallerigatan (norr om korsningen) och Artillerigatan. Infarterna från tvärgatorna på sträckningen kommer också att vara avstängda.
Den 11 april öppnas ovanstående sträckning samtidigt som Eriksgatans del mellan Säbygatan och Artillerigatan stängs till och med sent på fredagen den 12 april. Därefter är gatan åter helt öppen för all trafik.

Gång- och cykelbanor förblir öppna hela perioden men man kommer inte kunna ta dig över stora delar av Eriksgatan. Lättast att ta sig över är vid Artillerigatan eller Kavallerigatan.

Följande busshållplatser flyttas:
Linje 5 hänvisas till hållplatsen på Suellsgatan.
Linje 2, 3 och 218 får tillfälliga hållplatser en bit norrut på Eriksgatan (mellan Föreningsgatan och Karmelitergatan).

Till arkivet