Annons

Vill flytta från Billeberga till Landskrona

Tillväxt- och näringslivschef Anna Classon hoppas snart kunna välkomna ytterligare ett företag till Kronan.

På måndag den 1 april ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till ett nytt markköp på företagsområdet Kronan. Här vill företaget OP Gruppen bygga en ny anläggning för försäljning
och service av återvinningsmaskiner genom sitt företag OP System AB.

Annons
 

OP Gruppen är en större koncern bestående av flera företag som bland annat säljer lantbruks- och återvinningsmaskiner och är påbyggare av timmerlastbilar. Koncernen har en årlig omsättning på 850 miljoner kronor och anläggningar runt om i Skandinavien, bland annat i Billeberga. Denna verksamhet, med ett 30-tal anställda, vill man nu flytta till företagsområdet Kronan i Landskrona. Tanken är att man ska bygga en ny anläggning för försäljning av maskiner för återvinning, samt verkstad för reparationer av dessa.
– Kronans läge vid E6 är avgörande för oss. Genom att flytta vår anläggning till Landskrona kommer vi att få ett bättre skyltläge för våra produkter samtidigt ser vi tillgång till framtida personal lite enklare när vi har Landskrona stad så nära, säger Mats Olofsson, vd för OP Gruppen AB.

– Vi välkomnar OP system AB till Kronan och ser detta som ytterligare ett tecken på att näringslivet upptäckt och uppskattar Landskronas strategiska läge, säger Anna Classon, tillväxt- och
näringslivschef, Landskrona stad.

OP Gruppen vill köpa cirka 28 000 kvadratmeter mark inom fastigheten Örja 30:2 på Kronan för 7 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet den 1 april, därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsen som sammanträder den 11 april.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser