Annons

Det våras för Landskrona

Scillorna börjar titta upp runt konsthallen och även bland de kommunala räkenskaperna spirar det.

Vid förra veckans möte i kommunstyrelsens hade ledamöterna det tunga arbetet att gå igenom samtliga nämndsberättelser samt årsredovisningarna i samtliga hel- och delägda företag.
På det hela summerar politikerna det som att stadens attraktionskraft fortsätter att öka.

Annons
 

Som Landskrona Direkt redogjorde för förra veckan fortsätter arbetslösheten att minska.
Under 2018 har arbetslösheten i Landskrona sjunkit till 12 procent, vilket är drygt 2 procentenheter lägre än vid motsvarande tid ifjol. Arbetslösheten i Skåne ligger på 9,3 procent och gapet har sjunkit med 2,7 procent sedan januari 2017. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu rent av lägre än snittet i Skåne, 11,3 procent mot 11,8 procent i länet som helehet.Arbetslösheten bland utrikes födda är 25,3 procent (24,6 procent i Skåne).

620 nya jobb
Under 2018 har ett flertal nya etableringar tillkommit och tillsammans med nyanställningar i befintliga företag har Landskrona fått 620 nya arbetstillfällen vilket innebär att tillväxttakten ökat från cirka 1,5 procent årligen till cirka 4 procent de senaste två åren, fick KS-ledamöterna veta.

Andelen industri är fortsatt hög i Landskrona (19,5 procent) jämfört med Sverige i övrigt (11 procent).

362 nya bostäder
Under året byggdes 362 nya bostäder i Landskrona och inflyttningen utifrån ligger på cirka 40 procent.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser