Störst prishöjning på barnbiljetten

Det nya avtalet med Region Skåne för att upprätthålla passagerartrafiken mellan Ven och Landskrona ger en intäkt från Region Skåne på 7,7 miljoner kronor per år, vilket innebär en intäktsförlust för Ventrafiken på 2,8 miljoner kronor per år i förhållande till föregående avtal. Det nya avtalet gäller för den kommande femårsperioden. Landskrona stads bidrag kommer att vara kvar på 10,5 miljoner kronor för 2019. För att verksamheten ska fungera utan nedskärningar i tidtabell eller liknande behöver Ventrafiken se över både kostnads- och intäktssidan
Det nya femårsavtalet med Region Skåne för att upprätthålla passagerartrafiken mellan Ven och Landskrona ger en intäkt från regionen på 7,7 miljoner kronor per år, vilket innebär en intäktsförlust för Ventrafiken på 2,8 miljoner kronor per år i förhållande till föregående avtal.
Landskrona stads bidrag kommer att vara kvar på 10,5 miljoner kronor för 2019. För att verksamheten ska fungera utan nedskärningar i tidtabell eller liknande behöver Ventrafiken se över kostnads- och intäktssidan.

Med anledning av 2,8 miljoner kronor i minskade intäkter från Region Skåne har Ventrafiken med förhållandevis kort varsel tvingats se över sin budget för året.  Detta innebär att det kommunalägda rederiet gjort ett förslag till ny biljettaxa som ska gälla från och med 1 juni. Samtidigt aviserar man för en eventuell ytterligare prisjustering till januari 2020.
Vid dagens möte i kommunstyrelsen antogs förslaget som slutligen klubbas i kommunfullmäktige den 1 april.

Ventrafiken har tagit fram ett förslag på en ny biljettaxa med en höjning av ordinarie passagerarbiljetter och cykelbiljetter. Rederiet önskar dessutom införa den nya biljetten ”Liten familj” samt införa cykelbiljett för barn 0-5 år och cykelbiljett barn 6-16. Tidigare har alla cyklar kostat 50 kronor oavsett storlek. Nu blir det istället en skillnad där den vuxnes cykeln kostar 60 kronor enkel resa och ungdomarnas 30 kronor styck. Frågan är väl närmast varför det införs en cykelbiljett för 0 kronor för det allra yngsta.
– Det vet jag inte, svarade Torbjörn Brorsson, moderat kommunalråd som ledde dagens  presskonferens efter KS-mötet.
Hur som helst så hoppas Ventrafiken att den nya taxan ska öka intäkterna med 1,9 miljoner kronor.

Barnbiljett upp med 80 procent
En enkel vuxenbiljett kommer i sommar att kosta 90 kronor mot nuvarande 75.
Största prisökningen procentuellt sett läggs på barn och ungdomar 6-16 år, där biljetten går upp med 20 kronor och kommer att kosta 45 kronor enkel resa. En familjebiljett får ett 50-procentigt påslag och stiger från 300 kronor till 450 kronor.

Var de sista 900 000 kronorna ska hämtas hem är inte klart.
I Ventrafikens skrivelse ”revidering av biljettaxa”  sägs endast att ”kostnadsmassan ses över”.

Till arkivet