Amerikanska toppstudenter matchas till Landskronaföretag

Ingenjörsbristen i Sverige är välkänd sedan många år. Flera av de välmående teknikföretagen i Landskrona bedriver både produktutveckling och produktionsutveckling samt teknisk försäljning, men slåss med många andra arbetsgivare om de välutbildade ingenjörerna och upplever var tredje rekrytering som svår att genomföra. Nu inleder Tillväxt Landskrona AB ett samarbete med svensk-amerikanska handelskammaren med syfte att matcha nyexaminerade teknikstudenter från amerikanska topp-universitet med företag i staden. Studenterna kommer att arbeta som trainee på företaget under upp till 1 ½ år, med möjlighet till förlängning.

Svensk- amerikanska handelskammaren matchar arbetsgivarens kravprofil med studenter och bistår även med administrationen kring visum och arbetstillstånd. Arbetsgivarna betalar under de 15-18 månaderna praktiklön, och i utbyte stärker de sin organisation med både ny kompetens och det engelska språket.
– Detta är en riktigt bra möjlighet för våra teknikföretag som antingen söker kompetens och nya perspektiv under en längre tid, eller som idag har eller planerar för att etablera verksamhet i USA. Då får de en medarbetare som har möjlighet att arbeta på plats i USA, och som är väl förtrogen med företagets affärsidé, produkter och företagskultur, säger Pernilla Anderberg vid Tillväxt Landskrona AB.

Matchningen sker under våren, och de amerikanska traineerna påbörjar sina tjänster under juni eller augusti månad.  Intresserade arbetsgivare är välkomna att ta kontakt med Pernilla Anderberg vid Tillväxt Landskrona AB för mer information eller för att anmäla intresse.

Till arkivet