Årsmöte hos Föreningen Norden

Föreningen Norden har haft årsmöte och valt en ny styrelse. Foto: Privat.
Föreningen Norden har haft årsmöte och valt en ny styrelse. Foto: Privat.

Landskronaavdelningen av Föreningen Norden höll årsmöte den 28 februari på Stadsbiblioteket och
ett 30-tal medlemmar mötte upp. Innan de sedvanliga föreningspunkterna avhandlades så gav generalsekreterare Bo Andersson en snabb historiegenomgång av Föreningen Norden från tillblivelsen i mars 1919 till dags dato.

När Föreningen Norden bildades för 100 år sedan så fick föreningen en nyckelroll i många avseenden i Sverige. Riksdagspolitiker, näringslivstoppar, LO, SAF och andra organisationer stöttade föreningen och den blev i praktiken en
utredningsbyrå med nära kontakt till den politiska makten i landet. I fokus för verksamheten var kultur, ekonomi, arbetsmarknad, socialpolitik, försvarssamarbete, passfrihet i Norden med mera. Antalet medlemmar växte starkt och var uppe i 36000 i Sverige på 50-talet.

Bo Andersson berättade att 2012 beslöts om en delvis ny inriktning som kort kan uttryckas som fokus på ”kulturella och kreativa näringar” och nystart för vänortssamarbete. Detta har gett föreningen ny kraft och övriga frågor som är
aktuella för nordensamarbetet är hållbar utveckling, miljöfrågor, arktiska problem och digitaliseringen. Han berättade också att folkhögskolan Biskops Arnö som ägs av Föreningen Norden nu har ett stort söktryck och att ett 30-tal sommarkurser kommer att arrangeras i år.

Efter Bo Anderssons  anförande så avhandlades årsmötesprogrammet och en delvis ny styrelse valdes för detta år. Mötet avslutades med en lättare förtäring och kaffe.

Inrapporterat av Gunnar Modig.
Till arkivet