Från SD till M

Arkivbild
Treklövern stärks ytterligare i kommunfullmäktige sedan Ulf Carlsson hoppar av från SD och istället går med i M.

SD-politikern Ulf Carlsson hoppar av och blir istället moderat. Detta var Landskrona Posten först att rapportera om igår.

Ulf Carlsson blev i höstens val invald i Landskrona kommunfullmäktige på ett SD-mandat.  Oenighet, eller som det står i tidningen en ”infekterad konflikt” i partiet kring frågor inom omsorgsnämnden gjorde att avhoppet nu aktualiserats och att Ulf Carlsson omvärderat sina politiska ställningstaganden och istället blivit medlem i moderaterna.

Fullmäktigeledamoten väljer att behålla sin plats i stadens högst beslutande organ. Detta trotsar den försäkran han skrivit på för SD i vilken Ulf Carlsson förväntas avsäga sig sina uppdrag om han inte längre åtnjuter partiets förtroende.

Formellt innebär detta att Ulf Carlsson blir markerad som opolitisk i KF. Han bjuds nu in till den moderata kf-gruppens möten och överläggningar under förutsättning att han då också röstar som moderaterna gör.
– Jag anser det vara av största vikt att fortsätta den dialog som finns med samtliga partier i KF, och Ulf´s medlemskap i moderaterna förändrar inte den åsikten, säger Torbjörn Brorsson, kommunalråd (M).

Vad innebär då avhoppet för maktfördelningen i kommunfullmäktige?
Egentligen stärker den bara treklöverns överlägsenhet, som nu är uppe i 25 mandat.
S och V har tillsammans 16 mandat och SD 9. Centern och Sven Svederberg kan möjligen bli tungan på vågen med sitt enda mandat.

– Vi ser fram emot att fortsätta driva en progressiv politik under hela mandatperioden. Att vi får ytterligare en röst i kommunfullmäktige ändrar inte den politiska inriktningen. Vi kommer att fortsätta driva på Landskronas positiva utveckling i samma riktning, med våra vallöften i fokus, avslutar Torbjörn Brorsson.

Till arkivet