Annons

Dags att söka feriepraktik

En intensiv och rolig feriepraktik hade dessa ungdomar ifjol då de fick fokusera både på kunskap om tobak och dess skadeverkningar samt olika strategier på hur man kan förmedla information på.

Vi noterar att ansökningsperioden nu har öppnat för sommarens feriepraktik. Praktiken riktar sig till unga födda år 2002-2003 och sista ansökningsdag är den 31 mars.

Annons
 

Ungdomar som är födda 2002-2003 och folkbokförd i Landskrona kan söka. Feriepraktik  kan innebära alla möjliga arbetsuppgifter inom kommunen eller hos en extern feriepraktikplats. Det kan till exempel vara arbete på förskola och fritidshem, vaktmästeri, äldreomsorg eller i föreningar.

Alla som söker feriepraktik kommer inte kunna garanteras plats. De sökande som inte haft feriepraktik tidigare kommer prioriteras.

Första ansökningsdag är den 1 mars. Mer information och ansökan via www.landskrona.se/feriepraktik.

Feriepraktiken är indelad i tre perioder:

Period 1 är mellan den 17juni – 5 juli (vecka 25 – 27)
Period 2 är mellan den 8 juli – 26 juli (vecka 28 – 30)
Period 3 är mellan den 29 juli – 16 augusti (vecka 31 – 33)

Man kan bara få feriepraktik under en period, men om man anger flera perioder är chansen större att man får feriepraktik. Som feriepraktikant arbetar man 6 timmar om dagen i tre veckor, totalt 90 timmar.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser