Annons

Årsstämma hos Röda korset

Måndagen den 25/2 höll Röda korset, Landskronabygden sin årsstämma i egna lokaler, Föreningsgatan 88.
Ett 40-tal medlemmar var på plats. En styrelsemedlem hade meddelat sin avgång och två nya blev invalda. Styrelsen består nu av sju medlemmar och en ordförande.
Tre avtackningar stod på programmet, en medlem har varit aktiv i mer än 20 år ,framför allt i ” första hjälpen gruppen”, en annan medlem har varit aktiv i ” besöksgruppen” i 15 år, och den tredje avtackningen var en avgående styrelsemedlem. Ordförande framförde därefter styrelsens tack till alla aktiva för all den tid de bidrar med!
Fika med semla och två lotterier avslutade en trevlig möteskväll!
Styrelsen höll till sist konstituerande möte.

För Svenska Röda korset,Landskronabygden
Sylva Rampe

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser