Annons

Trygghetslarmen var utslagna

Trygghetslarmet var utslaget för samtliga brukare i Landskrona utan att kommunen gick ut och informerade om detta via sin hemsida.

Den siste januari visade sig systemet bakom trygghetslarmen vara rejält sårbart. De driftsstörningar som då drabbade Comviqs och Tele2:s mobilnät fick stora följder runt om i landet. I Landskrona slogs 1568 larmanvändare ut.

Annons
 

Det har gått en dryg vecka sedan trygghetslarmen i flera svenska kommuner slogs ut. Däribland Landskrona.  En omfattande, rikstäckande störning i mobiltelefoninätet den siste januari gjorde att bland annat trygghetslarmen i flera kommuner slutade att fungera. Enligt uppgift till Landskrona Direkt gick flera av de drabbade kommunerna då upp i stabsläge, dock inte Landskrona.
– Bedrövligt. Jag vet flera äldre som drabbades och som överhuvudtaget inte fick någon information om det inträffade. Hjälpen ska vara ett knapptryck bort, är vad våra äldre är informerade om. Vad gör kommunen när detta inte fungerar?, undrar en person som varit i kontakt med Landskrona Direkt och svarar samtidigt själv på frågan.
– Absolut ingenting.

Genom trygghetslarmet, en bärbar larmklocka – ska bäraren vid behov få hjälp av personal dygnet runt. För detta betalar brukaren idag ett engångsbelopp på 500 kronor. Detta efter att man fått ett godkännande av myndighetsenheten. På politikernas bord finns idag ett förslag som går ut på att brukaren ska få en månadskostnad  istället. Ett ärende som förväntas behandlas i kommunfullmäktige i vår och som skulle innebära en avsevärd kostnadsökning för de som har behov av larmet.

Styrs från Örebro
När någon trycker på sitt trygghetslarm i Landskrona, går detta till en central i Örebro. Där tas larmet emot och operatören svarar på larmet. Därefter skickas larmet till Landskronas larmpatrull.
– Från det att brukaren trycker på larmet och får svar, ska det gå maximalt två minuter. Det är våra undersköterskor som jobbar i par som då åker ut till brukaren, säger Mica Bodic, områdeschef för hemvården inom Landskrona stad.

Det nu aktuella avbrottet startade någon gång under natten och var inte avhjälp förrän strax efter klockan 17 på eftermiddagen.
– Mina anhöriga fick ingen vetskap om avbrottet. Det var jag som upptäckte att lampan på larmenheten stod och blinkade, säger Landskrona Direkts källa.
– I min lilla värld så bör de äldre få ett besked om hur de ska bete sig eller till vem de kan ringa om trygghetslarmet är satt ur funktion. Nu fick folk snällt sitta kvar på toaletten då ingen kom när det larmades.

Landskrona Direkt kan notera att ingen information om avbrottet lades ut på Landskrona stads hemsida. Ansvariga lovar nu att kommunen ska utarbeta en handlingsplan. Frågan är då om någon incident eller liknande inrapporterades efter avbrottet.

– Nej, ingenting har rapporterats under perioden, svarar Mica Bodic.

Flera kommuner gick upp i stabsläge vid avbrottet, dock ej Landskrona, Varför?
– Vid kortare avbrott sätts alltid en extra bil in i tjänsten för att ge extra tillsyn till de brukare som ofta använder sig av trygghetslarmet och inte har omvårdnadsinsatser. Enhetschefer informeras för att sprida informationen inom respektive enhet och vidare ut i organisationen. Samordnare skickar sms till all omvårdnadspersonal, som i sin tur informerar brukare om avbrott. Dessa rutiner följdes även i det aktuella fallet, förklarar Mica Bodic.

Nu var avbrottet i larmfunktionen långvarigt och pågick uppemot ett halvt dygn.
– Det var första gången som vi upplevde ett så långt avbrott. Ingen kunde förutse att avbrottet skulle vara så länge som det gjorde och därför följde vi de vanliga rutinerna, som tillämpas vid kortare avbrott. Vi håller på att utarbeta en handlingsplan som närmare ska specificera just tidsaspekten för att välja att aktivera stabsläge, säger Mica Bodic.

Avslutningsvis är ni nöjda med nuvarande systemet?
– Vi har precis bytt till ny leverantör och det är svårt att uttala sig om detta ännu, avslutar Mica Bodic.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser