S:t Knuts Gille i Landskrona firade 75 år

Under högtidsstämman intogs sex nya medlemmar: Ann Eriksson, Hans-Ove Svensson, Karin Rangström, Jerker Rangström, Anna Holmquist och Daniel Hallén.

Lördagen den 19 januari höll S:t Knuts Gille i Landskrona sin årliga högtidsstämma med efterföljande Knutsbal. I år hölls stämman för första gången i vackra Sofia Albertina och det blev en högtidlig och fin inledning på 75-årsfirandet.

Ålderman Anders Eriksson hälsade 165 gillesmedlemmar samt gäster välkomna till stämman, den 35:e i rad. På plats fanns också representanter från 8 syskongillen.

Två medlemmar i Styrande rådet hade avsagt sig sina uppdrag och Åldermannen tackade Jonas Christiansson samt Martin Christiansson för sina insatser som Konterfejare respektive marskalk.

Det skedde också nyinstallationer i Styrande rådet. Ola Lilja och Stanko Thrana som marskalker samt Per-Olov Karlsson som Konterfejare.

Under högtidsstämman intogs 6 nya medlemmar (recipiender).

Ålderman uppmärksammade speciellt Ålderman emeritus Lennart Söderberg och utsåg honom till hedersmedlem i Gillet.

Kören Divertimento var som vanligt på plats och levererade skönsång.

Firandet av Gillets 75-årsjubileum fortsatte sedan på Hotel Öresund Conference & Spa där det avnjöts en god supé och sedan dansades till tonerna av Ågrens Orkester.

Fakta: 
Gillet har anor från tidig medeltid då det som mest fanns ca 50 Knutsgillen i det dåvarande Danmark. Gillena fyllde en viktig funktion som sociala skyddsnät för handelsmän och hantverkare och tjänade som en motvikt mot Hansan som då hade stor makt kring Östersjön. Gillena verkar nu endast som sällskapsgillen med gamla traditioner.

Inrapporterat av Anna Lilja – Chrönikör S:t Knuts Gille i Landskrona.
 

 

Till arkivet