Omfattande grävarbete stänger del av Ringvägen

Ett av körfälten stängs av på Ringvägen i samband med ett omfattande VA-projekt under andra halvan av februari..
Ett av körfälten stängs av på Ringvägen i samband med ett omfattande VA-projekt under andra halvan av februari..

Ett omfattande grävarbete stänger av en stor sträcka av Ringvägen från och med måndagen den 11 februari till fredagen den 1 mars.

På grund av ett omfattande VA-projekt i och kring cirkulationsplatsen Pilängen/Ringvägen kommer Ringvägen att stängas för trafik i  riktning från Stenorsvägen till Karlslundsvägen, meddelar teknik- och fritidsförvaltningen i ett pressmeddelande. Arbetet pågår varje dag fram till att det är färdigt allt för att minimera trafikpåverkan.

Trafiken i motsvarande körriktning påverkas inte av avstängningen. Trafiken från öst till väst leds om. Tung trafik leds via Stenorsvägen-Tullstorpsvägen-Hälsingborgsvägen och övrig trafik leds om via Stenorsvägen-Emaljgatan-Idrottsvägen- Karlslundsvägen.

Stadsbusstrafiken är informerad om avstängningen och linje 2 går via Midhemsvägen och Hälsingborgsvägen till Karlslund. 

I samband med arbetet utför Landskrona stad gallring, föryngringsbeskärning och trädfällning längs den avstängda sträckan.

Senast från den 1 mars kommer Ringvägen att vara öppen igen för dubbelriktad trafik.

Ytterligare en stor vägavstängning i norra Landskrona
Från den 4 mars stängs Idrottsvägen av för VA-arbete och omgestaltning. Idrottsvägen kommer mellan Pilängstorget och Emaljgatan etappvis att vara helt avstängd fram till oktober 2019.

Till arkivet