Var känner du dig otrygg?

Nyligen gestaltades Fabriksgatan om. Ett tips från Landskrona Direkt till stadens trygghetskapande arbetet är öka belysningen på denna nu så mörka gata. - Såväl vår vicevärd som jag har påtalat detta för kommunen. Vi får hoppas det kan åtgärdas snart, säger kommunalråd Elvir Mesanovic (MP) som bor på just Fabriksgatan.
Nyligen gestaltades Fabriksgatan om. Ett tips från Landskrona Direkt till stadens trygghetskapande arbetet är öka belysningen på denna nu så mörka gata.
– Såväl vår vicevärd som jag har påtalat detta för kommunen. Vi får hoppas det kan åtgärdas snart, säger kommunalråd Elvir Mesanovic (MP) som bor på just Fabriksgatan.

I veckan gick startskottet för årets digitala trygghetsvandring. Landskrona stad uppmanar därmed invånarna att under en månads tid tipsa om vilka platser som känns osköna och obehagliga.

Mellan den 21 januari och den 24 februari anordnar Landskrona stad återigen en digital trygghetsvandring. Syftet är att Landskronaborna ska kunna delta i det trygghetskapande arbetet. Under perioden har man möjlighet att digitalt ge synpunkter på vilka platser i kommunen som känns otrygga eller trygga.

– Genom att göra trygghetsvandringen digital har fler medborgare möjlighet att delta. Man kan snabbt och enkelt lämna förslag på platser som känns otrygga via sin mobiltelefon eller dator. Dessutom täcker vi ett större område, hela kommunen, jämfört med en traditionell trygghetsvandring, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Förra året kom det in 165 synpunkter genom den digitala trygghetsvandringen. I år hoppas kommun och polis på det dubbla med hjälp av bland annat byalagen, föreningslivet och fastighetsägarna. Landskronaborna uppmanas bland annat att lämna synpunkter på trafik, belysning, buskage och annat som skapar otrygghet. Precis som föregående år går det också att markera platser som känns trygga.

Den digitala trygghetsvandringen nås via: landskrona.se/dtv2019 fram till och med den 24 februari.

Resultatet av årets digitala trygghetvandring presenteras i april 2019.

 

Till arkivet