Annons

Debatt: Samhället måste agera med långsiktigt och med kraft mot våldet

Nyligen skickade den moderata fullmäktigegruppen i Landskrona ett brev till de moderata ledamöterna i riksdagens justitieutskott med anledning av de sprängningar som dittills skett i Landskrona. Idag, efter ytterligare en explosion, skriver kommunalråd Torbjörn Brorsson (M) ett debattinlägg om sin syn på problemet och hur han vill att det ska lösas.

Samhället måste agera med kraft mot den senaste tidens sprängningar i Landskrona. Vi måste göra det samlat och med en tydlighet samtidigt som vi långsiktigt måste bryta roten till den kriminalitet och utanförskapet som skapat detta meningslösa våld.  

Kortsiktigt handlar det om att de personer som gjort sig skyldiga till sprängningarna måste gripas och ställas inför rätta. Genom att slopa mängdrabatten på straff blir de skyldiga inlåsta på den tid som de förtjänar. Har man gjort sig skyldig till ett brott, så ska man också ta dess konsekvenser. Vi ser det också som nödvändigt att ungdomsrabatten för 18-21 åringar slopas.

En åtgärd som kan fungera och som vi vill prova är visitationszoner. Det innebär att polisen, efter beslut från åklagare, har under en mycket begränsad tid rätt att visitera vem som helst inom denna tillfälliga visitationszon. Denna åtgärd ska enbart tas till vid extrema tillfällen, som till exempel vid sprängningar eller vid andra allvarliga brott.

Lokalt kommer vi att försöka få till ökad kameraövervakning på otrygga platser och vi ser också behovet av att ha fler poliser placerade i staden.

Långsiktigt måste vi dock arbeta med helt andra lösningar. Det gäller att bryta utanförskap och att fler ska känna sig delaktiga i vårt samhälle. Det gör vi bland annat genom att fler kommer i arbete och att behovet av försörjningsstöd minskar. Att fler företag etablerar sig i vår kommun och skapar fler arbetstillfällen är viktigt. Det finns också otrygga platser i vår stad och det är nödvändigt att förändra dessa och bryta gamla strukturer.

Vi inom moderaterna i Landskrona har satt upp som ett mål för den kommande mandatperioden att de sociala frågorna måste prioriteras och andelen barn och unga som är i behov av samhällets stöd måste minska. Vi vill arbeta mer förebyggande och arbeta på okonventionella lösningar. Barn och ungdomar som hamnar fel ska tidigt fångas upp och detta är ju något som våra skolor och socialtjänst redan prioriterar men vi måste kunna diskutera vad vi kan göra som vi tidigare inte gjort. Det finns redan ett förebyggande arbete men vår socialtjänst får en allt ökad tillströmning av orosanmälningar och man jobbar ständigt med att utveckla sitt uppdrag. Händelserna de senaste veckorna visar med all tydlighet att det finns personer som samhället misslyckats ta hand om.

Tryggheten måste lyftas upp ytterligare på den politiska agendan. Vi ser det som nödvändigt att stadens trygghetsarbete med förslag på förebyggande åtgärder prioriteras med fokus på vad man bör göra nu, och ett annat fokus på det långsiktiga och förebyggande arbetet.

Torbjörn Brorsson

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser