Annons

Debatt: Krav på krafttag mot brottsligheten

Stefan Olsson,  kommunalråd för Sverigedemokraterna i Landskrona,  kräver såväl nationella som lokala krafttag för att minska brottsligheten.

Otryggheten i hela Sverige ökar medan förtroendet för polis och rättsväsende minskar i oroväckande hög grad. I Landskrona upplever vi allt oftare att nattron störs av högljudda smällar från s k bangers eller rena bomber. De materiella skadorna blir allt mer omfattande och steget till ren terroristverksamhet är inte långt. Antalet skjutningar i Sverige och inte minst i vårt närområde är skrämmande högt, tio gånger fler per capita än i Tyskland.

För inte så många år sedan kom journalister till Sverige för att skriva om ideallandet i Norden. Idag kommer samma yrkeskår för att beskriva vad som har gått så snett.Kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen måste sättas in, både på riksplanet och av Landskrona stad. Det duger inte längre att bara förfasa sig över den ökade brottsligheten.
Lagstiftningen och straffsatserna måst skärpas och förtydligas. Det måste bli slut på den s k straffrabatten, vilket innebär att domstolarna tenderar att lägga straffpåföljder i den nedersta skalan för ett aktuellt brott. Staten måste lagstifta om att det ska bli lättare att få tillstånd till kamerövervakning, avlyssning, husrannsakan mm. Minska polisers administrativa uppgifter så att vi får fler poliser ute på gator och torg. Implementera medborgarskap på prov. Ett grovt brott under denna tid ska medföra indraget medborgarskap och automatisk utvisning.

Kommunledningen måste sätta hårdare press på polismyndigheten så att inte landskronapolisen ständigt är underbemannad.  Vi måste också lokalt utöka antalet vakter på stan.
SD kommer aldrig ge upp kampen för att vi ska få ett säkrare och tryggare Landskrona där människor när som helst på dygnet ska kunna vistas både inomhus och utomhus utan att känna rädsla.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser