Annons

Debatt: Här är facit för att mota lärarbristen i Landskrona

Pia Swenson och Rebecka Kainulainen är vice ordförande respektive ordförande i Lärarförbundet i Landskrona. Här skriver det tillsammans med övriga styrelseledamöter i den lokala fackstyrelsen  ett debattinlägg riktat till stadens skolpolitiker där man anser att det måste satsas på lärarlönerna samtidigt som arbetsbördan måste minskas.

Närmare 4 av 10 lärare tror inte att de kommer att arbeta som lärare fram till pension. Högre lön och mer planeringstid skulle få dem att jobba kvar. Här har vår kommun facit på hur våra verksamma lärare ska stanna kvar på orten och dessutom svaret på hur avhoppade lärare kan lockas tillbaka.

Det fattas över 60 000 behöriga lärare i Sveriges skolor. Läget är faktiskt akut. Hundratusentals elever riskerar att få genomgå stora delar av sin skolgång utan att möta utbildade och behöriga lärare. Alla borde förstå allvaret i situationen.

Men på vår ort ser vi lärare hur vår kommun och fristående huvudmän gör alldeles för lite för att locka och behålla lärare till våra skolor. Närmare 4 av 10 lärare tror inte att de kommer att fortsätta arbeta som lärare fram till pensionering. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Lärarförbundet. Av de tillfrågade är det högre lön och att komma tillrätta med arbetsbelastningen som toppar de åtgärder som kan få lärarna att stanna kvar i yrket hela vägen till pensionen. Här har våra ansvariga i Landskrona stad facit på hur vi både ska behålla våra lärare och samtidigt stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Statistik från SCB visar också att det i vårt län finns 4449 lärare som har lämnat yrket. Många har gjort det med sorg och går att locka tillbaka om förutsättningarna är rätt. För det krävs att Landskrona genomför rätt strategiska satsningar.

I Landskrona finns det inga strategier för hur vi ska få fler kollegor. Det duger inte i tider där nära 40 % lärare överväger att sluta och 4449 lärare i länet valt att lämna skolan. Så varsågoda Landskrona stad – använd facit till en framgångsrik rekryteringstrategi – vad väntar vi på?

Lärarförbundets styrelse i Landskrona

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser