Annons

Minskade bidrag till Ventrafiken

Det kan komma att bli dyrare att åka till Ven, detta sedan Region Skånes anslag minskat för kollektivtrafiken till ön.

Lite drygt 10 miljoner kronor vardera bidrog Landskrona stad och Region Skåne under fjolåret för att säkerställa kollektivtrafiken mellan ön och fastlandet. Avtalet som reglerat detta är nu omförhandlat och innebär att regionen minskar sitt anslag till Ventrafiken med 2,8 miljoner kronor årligen.

Annons
 

Under den kommande femårsperioden går Region Skåne in med 7,7 miljoner kronor per år för att Landskrona stad ska driva persontrafik till Ven. Detta medför att Rederi AB Ventrafiken nu måste se över sin ekonomi, uppger det kommunala bolaget i ett pressmeddelande.
– Det kan medföra en biljetttaxehöjning i första hand på ordinarie enkelbiljett, skriver Linus Olsson, VD på Ventrafiken.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser