Annons

Scandiflex Pac vill flytta all verksamhet till Kronan

Kommer Scandiflex att flytta all sin verksamhet hit?

Scandiflex Pac AB bedriver tillverkning av förpackningar, primärt för livsmedel, och är idag lokaliserade både i Landskrona och i Svalöv. Bolaget vill nu samla sin verksamhet i en gemensam fabrik på cirka 7 000 kvadratmeter på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona. Därför har ett förslag till optionsavtal upprättats som går ut på att Scandiflex Pac AB köper cirka 22 300 kvadratmeter på Kronan.

Annons
 

Optionsrätten gäller till och med den 30 juni 2019. Syftet är att köpet ska ske inom optionstiden, för en köpeskilling om 250 kr/kvadratmeter, cirka 5 575 000 kronor.

Det slutgiltiga beslutet om optionsavtalet klubbas i kommunfullmäktige.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser