Annons

S presenterade budget utan siffror

Oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) presenterade sitt partis budget till 2019. En budget utan siffror.

På kommunfullmäktigemötet den 26 november kommer nästa års budget att klubbas genom. På torsdagen presenterade Socialdemokraterna sitt förslag. Där finns dock inga siffror. Men väl tre huvudpunkter som partier vill prioritera.

Annons
 

Med anledning av valet så hölls inga budgetförhandlingar i kommunfullmäktige i våras. Dessa hålls istället den 26 november.
– Vi kommer då att presentera en textbudget som beskriver vad vi vill prioritera nästa år och även resten av mandatperioden, säger Jonas Esbjörnsson, oppositionsråd för S.
– Mer detaljerat med siffror kommer det att bli till våren, lovar han.

De tre punkterna som Socialdemokraterna vill prioritera är barn och unga, äldrevården samt att partiet vill se en satsning som ska göra Landskrona till Sveriges klimatsmartaste stad.
– I ställer för att presentera en budget nu med kronor och ören så vill vi ge förvaltningar olika uppdrag. Bland annat så vill vi ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ska handla om utbildningar för ungdomar upp till 25 år, säger kommunalrådet och ger ett exempel.
– Vi ser exempelvis gärna att Komvux lägger en betydligt större vikt vid katederundervisning, så som det fungerade tidigare. Detta är ju ett exempel på sådant som inte Arbetsförmedlingen kan göra.

Beträffande äldrevården så vill Socialdemokraterna att omsorgsförvaltningen utreder biståndsbedömningen.
– Som det är idag så använder man lagen som ett tak. Vi vill att lagen ska vara ett golv. Målet är att utveckla ett koncept med äldreboenden utan biståndsbedömning, en boendetyp mellan trygghetsboende och äldreboende där det finns tillgång till både gemensamhetsutrymmen och hemvårdspersonal under vissa tider på dygnet.

Slutligen vill Socialdemokraterna att Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. I sin budget skriver dom bland annat att ”Landskrona ska bli en förebild för hela Sverige. Det handlar om allt från miljövänliga transporter och kommunikationer till passivhus och renovering av kommunala fastigheter. Vi vill satsa på cykel-, gång- och kollektivtrafik för hela kommunen, såväl centrum som kommundelar och landsbygd ska utvecklas.

Budgeten avslutas med att Socialdemokraterna presenterar följande 20 att-satser för 2019 med plan 2019-2020:

 • Att utreda möjligheten till ett lokalt kunskapslyft
 • Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan på en 90 dagars sysselsättningsgaranti för alla ungdomar upp till 25 år
 • Att satsa på yrkesutbildningar tillsammans med näringslivet
 • Att utreda sommarjobbsgaranti för ungdomar och för gymnasieungdomar i hela Landskrona
 • Att Landskrona stad ställer krav på kollektivavtal och lärlingsplatser vid offentlig upphandling
 • Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att kostnadsberäkna ett avskaffande av de delade turerna och att erbjuda alla anställda som vill heltidstjänst
 • Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka sig som förebild som arbetsgivare med god arbetsmiljö och arbetsvillkor för de anställda.
 • Att ge omsorgsnämnden i uppdrag att utreda biståndsbedömningen inom omsorgen som utgår från att lagen är ett golv och inte tak
 • Att ge i uppdrag till omsorgsnämnden att se över behovet av fler trygghetsboende
 • Att ge i uppdrag till omsorgsnämnden om fler koncept med äldreboende utan biståndsbedömning
 • Att ge individ – och familjenämnden i uppdrag att utreda vilka förebyggande insatser som behövs för att minska behovet av omhändertagande av barn och vuxna
 • Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa förslag och konsekvensbeskrivningar på mindre klasser och mer pedagogisk personal kan ge barn och ungdomar bättre förutsättningar att lyckas i skolan
 • Att ge i uppdrag till kulturnämnden tillsammans med utbildningsnämnden att utreda hur kulturskolan ska vara avgiftsfri och en integrerad del av grundskolan
 • Att ge i uppdrag till stadsledningskontoret att utreda behov av fler idrottshallar i byarna
 • Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en vision om hur byarna i kommunen ska utvecklas
 • Att ge i uppdrag till stadsledningskontoret att utreda Landskrona som en försökskommun med helt avgiftsfri kollektivtrafik
 • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en vision för kollektivtrafik i Landskrona som ska ge bättre och tätare bussturer i stad och till byarna
 • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppvakta Region Skåne för att utöka tillgänglighet på E6
 • Att ge i uppdrag till teknik- och servicenämnden att ta fram en vision om hur vi ska kunna utveckla och satsa på cykel- och gångbanor i kommunen
 • Att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att redovisa förslag inklusive ekonomisk konsekvensbeskrivning för att höja standarden på stadens stränder, parker och grönområden för att bli gröna oaser
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser