Annons

Om Asien och artificiell intelligens på Pumphuset

Professor Anders Tingström, kommer till Pumphuset den 27 november och föreläser om ”Mänsklig och artificiell intelligens – likheter och skillnader.”

Borstahusens Museiförening avslutar hösten med två intressanta föredrag i konsthallen på Pumphuset.
Dels får publiken stifta bekantskap med en förre detta ambassadör i Vietnam och Kina följt av en professor och överläkare vid Lunds universitet som ger oss de senaste rönen kring artificiell intelligens.

Annons
 

De två avslutande tisdagarna i november bjuder på högklassiga föreläsningar i Pumphuset.

Den 20 november kommer Börje Ljunggren att tala om ”Den kinesiska drömmen – Xi, makten och utmaningarna.”
Börje Ljunggren, f.d. ambassadör, har ägnat praktiskt taget hela sitt yrkesliv åt Asien och varit stationerad i fyra länder i regionen. Under åren 2002-2006 var han Sveriges ambassadör i Kina, och i mitten på 1990-talet ambassadör i Vietnam. 1978 öppnade han ambassadkansli och biståndskontor i Laos. Han har varit biträdande generaldirektör på Sida och chef för Utrikesdepartementets Asienavdelning.

Parallellt har Börje Ljunggren ägnat sig åt forskning om Asien och doktorerat i statskunskap på en avhandling om reformprocessen i Indokina.

Han är författare till ”Kina – vår tids drama” och ”Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen” (mars, 2015). I mars 2017 utkom en uppdaterad stor pocketversion, Den kinesiska drömmen – Xi, makten och utmaningarna.

Börje Ljunggren är i dag bland annat Utrikesdepartementets samordnare av Stockholm China Forum.

Veckan därpå, den 27 november, gästas Pumphuset av professor Anders Tingström,  som kommer ta ned besökarna på en spännande resa på temat “Mänsklig och artificiell intelligens – likheter och skillnader.”

Anders Tingström är professor och överläkare vid Lunds universitet. Han ger oss en uppdatering på mycket aktuellt forskningsområde. Traditionellt sett handlade artificiell intelligens om automatisering för att ersätta muskelkraft, nu handlar det mer om att ersätta tankekraft. AI finns i vår vardag bland annat i form av sökmotorer, automatisk översättning och röststyrning i telefoner.

Programmen börjar kl.19.00. Entré: 70 kr. Medlemmar i Museiföreningen eller Konstföreningen 50 kr.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser