Paulsson bygger två villor sidan om Västerpark

Två enplanshus är först ut i förtätningen runt Västerpark.
Två enplanshus är först ut i förtätningen runt Västerpark.

I slutet av 2016 fick Västerpark årets stadsbyggnadspris i Landskrona. En omdaning av området, ja hela staden var på gång. Den tidigare skamfläcken som varit plats för en oljeläckande tank samt förstås ”stans fulaste hus” var nu tretton år efter rivningen av Kumlabunkern på gång att förtätas. Ett LSS-boende var byggt. Det prisbelönta höghuset följdes därefter upp med en villa. Men sen har det varit tyst. Fram tills nu. Vid kommunstyrelsens senaste möte gavs förutsättningar för ytterligare två stycken enplanshus på området. Dessutom ska det nu enligt kommunstyrelsen finnas en  intressent (HSB Landskrona reds anm.) som ska ha aviserat att de önskar skriva markanvisningsavtal på resterande del av byggrätterna.

– Vi  tittar fortfarande på det, säger Mikael Jönsson, vd för HSB Landskrona som tillsammans med Midroc byggde tolvvåningshuset  Västerpark. Två av fastigheterna (tomterna) på området, Rom 3 och 4 har man dock tacka nej till och dessa köper nu Arne Paulssons Byggnads AB för 1,5 miljon kronor.

Arne Paulssons Byggnads AB  har för avsikt att bygga två enplanshus i enlighet med detaljplanen samt framtaget arkitektförslag.

Avtalet med kommunen reglerar att bolaget förbinder sig att påbörja byggnation senast 12 månader efter tillträdet och färdigställa denna senast 30 månader efter byggstart. I annat fall utgår ett vite om 50 000 kronor per månad tills det att bolaget uppfyllt sina förpliktelser. Tillträde till fastigheterna sker tio dagar efter det att kommunstyrelsen godkänt avtalet, vilket skedde förra torsdagen.

 

Till arkivet