Annons

Centrum i miniatyr på stadshuset

Stadsbyggnadschef Johan Nilsson och avdelningschef MBK/GIS Pauline Pertoft visar upp den nya miniatyrmodellen av Landskronas centrala delar som nu permanent finns utställd i foajén på stadshuset. Så pass uppdaterad är modellen att nya Hotel Öresund redan finns med.

En miniatyrmodell av centrum ska göra utvecklingen av Landskrona lättförståelig och tillgänglig för alla. Det hoppas man på stadsbyggnadsförvaltningen som låtit bygga exakt stadsmodell i 3D i skala 1:1000.

Annons
 

På torsdagen presenterades Landskrona stadsmodell för media i stadshusets reception. Modellen ska ge invånare och besökare möjlighet att se Landskrona stads centrum i överskådlig skala. 

På ett runt podium med effektfullt infällt ljus ståtar Landskrona stadsmodell i stadshusets reception. Den upptar cirka två kvadratmeter och rymmer 23 000 individuellt skapade tak- och byggnadsdelar. Här finns allt, vägnät, 4000 handplacerade träd, ja rent av Landskrona Direkts utsändes koloni med pergola.
På sina ställen har träden fått klumpas samman men det flesta finns med. Till med taken håller samma färg på modellen som i verkligheten, berättar avdelningschefen för MBK/GIS, Pauline Pertoft.

Det är företaget Holygon på Sireköpinge Säteri i Tågarp som tagit fram modellen som nu finns att beskåda i stadshusets reception. Tre månader tog det att bygga den. Noggrannheten och precisionen i modellen är högklassigt 3D-printad i stuck – gips, lim och färg. Stadens läge vid havet framgår liksom citadellet  och hela innerstaden med dess fina arkitektur.

– Modellen ska göra utvecklingen av staden lättförståelig och tillgänglig för alla. Modellen består av 40 plattor som är utbytbara, och i takt med att nya byggnader står klara tillverkas nya plattor till modellen för att avspegla nutidens Landskrona, säger stadsbyggnadschef  Johan Nilsson och pekar på nya Hotel Öresund.
– Utifrån ritningar har vi redan kunnat  placera in det. Vi kan även använda de digitala modellfilerna för kommande stadsbyggnadsprojekt för bättre medborgardialog, avslutar han.

Johan Nilsson pekar ut ett av de få hål i centrum som idag skulle kunna förtätas med ett nytt bostadshus.

En nya platta hur det skulle kunna komma och se ut på kvarteret Jäntan i framtiden har printats för att tydligare kunna åskådliggöra för hur platsen kommer att se ut med ett höghus.
Landskrona stad har köpt in en speciell 3D-printer för strax under en halv miljon kronor för att kunna fortsätta skriva ut olika modeller allt eftersom staden förändras.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser