Annons

Vilka opolitiska politiker får vi se nästa år?

Börje Andersson har två riktigt tunga politiska uppdrag som ordförande i stadsbyggnadsnämnden och det “kommunala moderbolaget” Landskrona Stadshus AB. Han innehar därtill fem andra politiska förtroendeuppdrag som opolitisk.

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Vet jag som väljare vem som representerar partierna? Är det bara personer på kommunfullmäktigelistan som kommer ifråga för förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser? Nej, är svaret på båda frågorna.

Annons
 

Partierna har rätt att ta in en icke partiansluten person på en politisk post.
Beteckningen denna får är då opolitisk och skrivs (-), samma beteckning får även politiska vildar.

Landskronas mest kända ”streck” är de båda tidigare socialdemokraterna Börje Andersson och  Kenneth Håkansson. Båda sitter idag på mandat för Liberalerna och innehar sammanlagt tolv tunga förtroendeuppdrag för partiet.

Även Göran Wramfelt som sitter i styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken är opolitisk. Han sitter på ett mandat för SD.

Kommer ni att ha opolitiska politiker under nästa mandatperiod?

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Nej.

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Nix.

Sven Svederberg, Centerpartiet
– Nej.

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Nej.

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Nej

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Det vet vi inte än, vi får se efter valet när vi utser ledamöter i styrelser och nämnder. Denna mandatperiod har vi haft en opolitisk på vårt mandat i Ventrafikens styrelse. Den personen har en hög kompetens just inom Ventrafiken, och kompetensens är det viktigaste.

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Ja gärna. Det tillför politiken kompetens och nya erfarenheter. Vem det blir avgörs när valet är klart och platserna ska fördelas.

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Nej. Vi har inga opolitiska politiker utan satsar på att sätta fler antirasistiska feminister på plats.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser