Politikerna om fotostaden

Christian Caujolle är konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival. Han anses som en av världens mest respekterade fotokritiker och kuratorer, vilket i sig är en fingervisning hur långt Landskrona redan nått i sin fotosatsning.
Christian Caujolle är konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival. Han anses som en av världens mest respekterade fotokritiker och kuratorer, vilket i sig ger en fingervisning hur långt Landskrona redan nått i sin fotosatsning.

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Om en vecka är det dags att förvandla Landskrona till en myllrande fotometropol. Den sjätte upplagan av Landskrona Foto Festival bjuder på över 120 utställande fotografer och räknas som landets viktigaste fotofestival och som dessutom även fått internationellt genomslag.  Vad tycker stadens politiker om den kraftfulla fotosatsning som görs i Landskrona?

Landskrona stads fotosatsning är så mycket mer än festivalen. Det satsas friskt på fotohistoria, arkiv, forskning och utställningar. Redan anses Landskrona Foto, som ligger under politikerna i kulturnämndens vakande öga, som en av Skandinavien viktigaste institutioner på området. Det hela finansieras med sponsorer, bidrag, stipendier och kommunala medel där det senare uppgår till 4,5 miljoner kronor i år.
 
Vi undrade:
Är ”Fotostaden” en motiverad satsning och vad ska den få kosta stadens skattebetalare under kommande mandatperiod?

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Fotostaden har satt Landskrona på kulturkartan. Vad den får kosta avgörs år från år i samband med budget. 

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Ja. Vi har inte ett konkret förslag på exakt siffra men vi är för att låta kultur kosta. Nationellt vill vi införa en 1%kulturreform eftersom vi vet att det är viktigt med skapande och deltagande. Kultur ska få kosta 1% av vårt BNP.

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Fotostaden är en bra satsning för vår stad. Det är viktigt att det ska få komma alla invånare till del och inte bara några få. Vi vill se fler satsningar på kulturen i Landskrona. Det får inte bara vara satsning på fotostaden. Kulturskolan ska vara avgiftsfri och en integrerad del av grundskolan. Fler kulturföreningar ska få chansen.

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Jag måste medge att jag inte är tillräckligt insatt i frågan. Fotostaden har lockat besökare till vår stad, och det är personer som inte kommit hit annars, men som med mycket annat så måste det finnas en överenskommelse om vad detta får kosta och gärna i politisk enighet. Jag anser inte att kommunens åtaganden ska öka under de kommande åren.

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Fotostaden kostar Landskrona stads skattebetalare ca 5-6 mnkr årligen. Vi bör utvärdera vad satsningen gett för Landskrona. Vi bör kanske titta på en lösning med medfinansiärer. I ett läge där ekonomin är avgörande och vi får välja mellan skola, omsorg eller annat, så är inte fotostaden det vi prioriterar först. Det är givande för kulturlivet och sätter Landskrona på kartan.

Sven Svederberg, Centerpartiet
­- Fotostaden är en bra satsning och väl motiverad.

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Fotostaden berikar kulturlivet i Landskrona vilket miljöpartiet anser som motiverad satsning. Vad den får kosta avgörs år från år i samband med budget.

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Ja, kultur av alla de slag är viktigt. Kan tyvärr inte så här snabbt säga en summa.

Till arkivet